Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.10.2017 13:15 UCHWAŁA NR XLI/409/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta Głogowa”
30.10.2017 13:14 UCHWAŁA NR XLI/408/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta Głogowa”
30.10.2017 13:11 UCHWAŁA NR XLI/407/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 października 2017 r.
30.10.2017 13:04 U C H W A Ł A NR XLI/406/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
30.10.2017 13:03 U C H W A Ł A NR XLI/405/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 r
30.10.2017 13:01 UCHWAŁA NR XLI/404/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Głogowie
30.10.2017 12:59 UCHWAŁA NR XLI/403/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Głogowa
30.10.2017 12:58 UCHWAŁA NR XLI/402/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów
30.10.2017 12:55 UCHWAŁA NR XLI/401/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 października 2017 r. w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Głogowie do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie
30.10.2017 12:53 UCHWAŁA NR XLI/400/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr LXIII/414/14 Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie powołania Rady Społecznej Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie
13.10.2017 14:45 U C H W A Ł A NR XL/399/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
13.10.2017 14:44 U C H W A Ł A NR XL/398/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA11 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 r
13.10.2017 14:43 UCHWAŁA NR XL/397/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 11 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/351/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 maja 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVI/360/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
13.10.2017 14:40 UCHWAŁA NR XL/396/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 11 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/350/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego