Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.10.2017 10:51 UCHWAŁA NR XXXIX/395/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Głogowa
03.10.2017 10:50 UCHWAŁA NR XXXIX/394/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie – część I
03.10.2017 10:49 UCHWAŁA NR XXXIX/393/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie – część II
03.10.2017 10:48 UCHWAŁA NR XXXIX/392/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie
03.10.2017 10:47 UCHWAŁA NR XXXIX/391/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie
03.10.2017 10:45 UCHWAŁA NR XXXIX/390/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Nr XXXII/299/17 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie
03.10.2017 09:51 UCHWAŁA NR XXXIX/389/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/220/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
03.10.2017 09:46 UCHWAŁA NR XXXIX/388/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nabycia do zasobów Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej
03.10.2017 09:44 UCHWAŁA NR XXXIX/387/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Głogowie
03.10.2017 09:41 UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Głogowie
03.10.2017 09:26 UCHWAŁA NR XXXIX385/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie likwidacji i nadania nazw ulicom i rondom w Głogowie
03.10.2017 09:03 UCHWAŁA NR XXXIX/384/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/296/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia programu wspierania rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów „Trzy plus”
03.10.2017 09:01 UCHWAŁA NR XXXIX/383/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
03.10.2017 08:59 UCHWAŁA NR XXXIX/382/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie
03.10.2017 08:57 U C H W A Ł A NR XXXIX/381/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2017 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
03.10.2017 08:53 U C H W A Ł A NR XXXIX/380/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 r
03.10.2017 08:44 UCHWAŁA NR XXXIX/379/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/214/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. zmienionej uchwałą Nr XXXIII/307/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
03.10.2017 08:43 UCHWAŁA NR XXXIX/378/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sierakowice w Powiecie Kartuskim
03.10.2017 08:42 UCHWAŁA NR XXXIX/377/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu