Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.06.2017 09:34 UCHWAŁA NR XXXVI/367/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 rok
20.06.2017 09:32 UCHWAŁA NR XXXVI/366/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie
20.06.2017 09:30 UCHWAŁA NR XXXVI/365/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
20.06.2017 09:29 UCHWAŁA NR XXXVI/364/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Miejskiej Głogów na lata 2017 - 2020
20.06.2017 09:24 UCHWAŁA NR XXXVI/363/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie
20.06.2017 09:19 UCHWAŁA NR XXXVI/362/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 9 im. Polskich Odkrywców w Głogowie
20.06.2017 09:18 UCHWAŁA NR XXXVI/361/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowa w Głogowie
20.06.2017 09:17 UCHWAŁA NR XXXVI/360/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/351/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
20.06.2017 09:13 U C H W A Ł A NR XXXVI/359/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 13 CZERWCA 2017 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
20.06.2017 09:06 U C H W A Ł A NR XXXVI/358/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 r.