Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.05.2017 13:13 UCHWAŁA NR XXXV/357/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
30.05.2017 13:11 UCHWAŁA NR XXXV/356/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
30.05.2017 13:09 UCHWAŁA NR XXXV/355/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/205/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów
30.05.2017 13:07 UCHWAŁA NR XXXV/354/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia w zarządzanie przez Gminę Miejską Głogów, przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich
30.05.2017 13:02 UCHWAŁA NR XXXV/353/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/223/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie
30.05.2017 13:02 UCHWAŁA NR XXXV/352/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych w latach szkolnych 2017/2018 - 2018/2019
30.05.2017 12:59 UCHWAŁA NR XXXV/351/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
30.05.2017 12:58 UCHWAŁA NR XXXV/350/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
30.05.2017 12:56 UCHWAŁA NR XXXV/349/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głogowie
30.05.2017 12:55 U C H W A Ł A NR XXXV/348/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
30.05.2017 12:53 U C H W A Ł A NR XXXV/347/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 r.
30.05.2017 12:52 UCHWAŁA NR XXXV/346/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe na dopłatę do utrzymania parku linowego w 2017 r.
30.05.2017 12:51 UCHWAŁA NR XXXV/345/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę Nr XXX/269/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok
30.05.2017 12:49 UCHWAŁA NR XXXV/344/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr II/7/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Społeczno-Samorządowej, Polityki Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Głogowie
30.05.2017 12:47 UCHWAŁA NR XXXV/343/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie
30.05.2017 12:45 UCHWAŁA NR XXXV/342/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr II/3/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie