Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.03.2021 09:54 24.WRM.DGiGG.1 Potwierdzenie zawarcia umów dzierżawy gruntów rolnych
16.08.2019 10:32 23.WRM.DGiGG.1 Zgłoszenie-wniosek zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz udzielenie 99% bonifikaty od tejże opłaty wynikającej z niżej podanych uprawnień
15.01.2019 11:22 22.WRM.DGiGG.2 Wniosek właściciela/współwłaściciela nieruchomości zabudowanej na cel mieszkaniowy
15.01.2019 11:16 21.WRM.DGiGG.2 Zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa
15.01.2019 11:11 20.WRM.DGiGG.2 Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa
13.10.2017 14:15 19.WRM.DGiGG.2 Ustanowienie służebności przesyłu
13.01.2016 08:47 18.WRM.DGiGG.5 Zaświadczenie w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości
15.07.2013 12:04 2.WRM.DGiGG.4 Dzierżawa gruntu z zasobów Gminy Miejskiej Głogów
15.07.2013 12:05 3.WRM.DGiGG.5 Nadanie numeracji porządkowej budynków
15.07.2013 12:05 4.WRM.DGiGG.3 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów
15.07.2013 12:06 5.WRM.DGiGG.2 Rezygnacja z dzierżawy gruntu z zasobów Gminy Miejskiej Głogów
15.07.2013 12:06 6.WRM.DGiGG.4 Sprzedaż lokalu użytkowego / nieruchomości gruntowej zabudowanej* na rzecz najemcy
15.07.2013 12:06 7.WRM.DGiGG.4 Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy
15.07.2013 12:06 8.WRM.DGiGG.4 Zbycie nieruchomośc w drodze bezprzetargowej, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (DOSPRZEDAŻ)
15.07.2013 12:07 9.WRM.DGiGG.4 Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego
15.07.2013 12:07 10.WRM.DGiGG.3 Zbywanie nieruchomości w drodze przetargu
15.07.2013 12:07 11.WRM.DGiGG.4 Uzgodnienia projektowe na przeprowadzenie urządzeń technicznych
15.07.2013 12:07 12.WRM.DGiGG.4 Zezwolenie na wykreślenie hipoteki
15.07.2013 12:08 13.WRM.DGiGG.4 Zezwolenie na wykreślenie roszczenia Gminy Miejskiej Głogów
15.07.2013 12:08 14.WRM.DGiGG.4 Zbycie gruntu pod garażem
15.07.2013 12:08 15.WRM.DGiGG.5 Podział nieruchomości
15.07.2013 12:09 16.WRM.DGiGG.6 Zgoda na wejście w teren