Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.05.2018 12:51 Informacja z wykonania budżetu GMG za 2017 rok
29.03.2018 10:24 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2017
31.01.2018 08:55 Informacja IV kwartał 2017 GMG Informacja z wykonania budżetu GMG za IV kwartały 2017r. oraz o umorzeniu należności GMG
24.10.2017 14:39 Informacja III kw. 2017 GMG Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Głogów za III kwartały 2017 roku oraz informacja o udzielonych umorzeniach
26.09.2017 12:36 Uchwala nr II/216/2017 Opinia RIO o przedloionej przez Prezydenta Miasta Glogowa informacji o przrbiegu wykonania budżetu GMG za pierwsze półrocze 2017 r.
26.09.2017 12:30 Informacja I półrocze 2017r Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za I półrocze 2017 r.
20.07.2017 14:33 Informacja II kw. 2017 GMG Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Głogów za II kwartały 2017 roku oraz informacja o udzielonych umorzeniach
25.04.2017 14:05 Inform. budżet GMG I kw.2017 Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za I kwartał 2017 r. oraz o udzielonych umorzeniach
10.02.2017 11:37 Uchwała RIO Nr II/56/2017 Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu, przyjęcia WPF oraz uchwalenia budżetu GMG na 2017 r.
10.02.2017 11:34 Uchwała RIO Nr II/55/2017 Opinia RIO w spr. mozliwości sfinansowania deficytu GMG w 2017r.
23.12.2016 10:42 SO.LG.II.0010.347.2016 Uchwała Nr II/347/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w spr.opinii o projekcie uchwały w spr. wieloletniej prognozy finansowej GMG przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok
23.12.2016 10:39 SO.LG.II.0010.343.2016 Uchwała Nr II/343/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w spr.opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu GMG przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok
23.12.2016 10:36 SO.LG.II.0010.342.2016 Uchwała Nr II/342/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w spr.opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Głogowa projekcie uchwały budżetowej GMG na 2017 rok
22.11.2016 11:27 WO.DOK.0050.232.2016 ZPM w spr. projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
22.11.2016 09:37 WO.DOK.0050.233.2016 ZPM w spr. projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Głogów na 2017 rok