Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.05.2017 11:52 Informacja roczna Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 rok wraz z wykazem osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej i wykazem ulg
09.05.2017 10:11 Uchwała SO.LG.II.0010.114.2017 Opinia regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu GMG za 2016 rok
30.03.2017 11:18 ZP 62/2017 z dnia 29.03.2017 r Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 rok
31.01.2017 10:04 Budżet Gminy Miejskiej Głogów Informcja z wykonania budżetu GMG za IV kwartały 2016 roku
28.10.2016 08:46 III kw.2016 Budżet GMG Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów oraz umorzenia należności za III kwartał 2016 roku
28.09.2016 11:53 Uchwała Nr II/209/2016 z dnia Opinia o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Głogowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za I półrocze 2016 roku
23.09.2016 10:21 WO.DOK.0050.197.2016 ZPM 197/2016 z 15.09.2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów w 2016 r.
05.09.2016 10:30 Budżet I kw. 2016r Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za I kwartał 2016 r.
22.07.2016 10:39 Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za II kwartał 2016 r. i umorzenia należności
21.07.2016 11:41 Uchwała Nr II/25/2016 Uchwała Nr II/25/2016 z dnia 25 stycznia 2016r. RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
20.07.2016 15:17 ZPM 263/2015 Projekt budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2016 rok
20.07.2016 15:13 ZPM 262/2015 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Głogów
22.04.2016 11:31 Informacja z wykonania budżetu GMG za I kwartał 2016r
18.12.2015 12:03 Uchw.II.310.15 Regionalnej Izby Obrachunkowej ws możliwości sfinans.deficytu GMG na 2016 r.
18.12.2015 12:03 Uchw II.311.15 Regionalnej Izby Obrach. ws opinii o projekcie uchwały ws wieloletniej prognozy finansowej GMG - 2016 r.
18.12.2015 12:02 Uchw. II.309.15 ws opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej GMG na 2016 r.