Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.04.2019 10:32 3122.WFP.DP.1/2019 Podatek leśny
02.04.2019 11:41 3120.WFP.DP.1/2020 Podatek od nieruchomości
02.04.2019 11:45 3138.WFP.DP.1/2020 Opłata od posiadania psów
02.04.2019 11:46 3124.WFP.DP.1/2020 Podatek od środków transportowych
02.04.2019 11:37 3121.WFP.DP.1/2020 Podatek rolny
02.04.2019 11:37 WFP.DP.1/2019 Wnioski w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
02.04.2019 11:37 3125.WFP.DP.1/2019 Zwrot podatku akcyzowego