Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.05.2016 09:40 Budżet 2015 Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2015 rok
04.05.2016 09:51 Uchwała Nr II/103/2016 Uchwała Nr II/103/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Głogowa sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2015 rok
21.04.2016 11:01 ZPM 63/2016 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2015 rok
28.01.2016 14:52 Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za IV kwartał 2015 r
02.11.2015 09:56 Informacja z wykoniania budżetu GMG za III kw 2015.
07.09.2015 08:59 Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2015
31.07.2015 09:35 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Głogów za II kwartał 2015
13.05.2015 14:20 Opinia RIO o mozliwości sfinansowania deficytu budżetu GMG na 2015 r.
27.04.2015 14:35 Informacja z wykonania budżetu GMG za I kw 2015 r.
17.02.2015 15:25 Uchwała Nr NrII/284/2014 Składu Orzekającego RIO w spr. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Głogowa.
12.12.2014 14:51 Uchwała Nr NrII/285/2014 Składu Orzekającego RIO w spr. opinii przedłożonym przez Prezydenta Miasta Głogowa projekcie uchwały budżetowej Gminy na rok 2015.
12.12.2014 14:49 Uchwała Nr NrII/284/2014 Składu Orzekającego RIO w spr. opinii przedłożonym przez Prezydenta Miasta Głogowa projekcie uchwały budżetowej Gminy na rok 2015.
01.12.2014 14:28 Wieloletnia prognoza finansowa.
01.12.2014 14:20 Projekt budżetu na 2015 r.