Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.05.2015 13:49 Informacja roczna z wykonania budżetu GMG za 2014 r.
29.04.2015 13:57 Uchwała RIO nr II.122.2015 z 23.04.2015 w sprawie opinii o przedożonym przez Prezydenta Miasta Głogowa sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2014 r.
15.04.2015 12:28 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2014
29.01.2015 13:49 informacja z wykonania budżetu za IV kw 2014 r.
30.10.2014 14:50 Informacja o wykonaniu budżetu za III kw. 2014r.
09.09.2014 13:41 Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2014
13.08.2014 15:06 uchwała Nr II/51/2014 RIO z dnia 6 luty 2014r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu
13.08.2014 15:04 Uchwała Nr II/52/2014 RIO z dnia 6 luty 2014 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Głogów
31.07.2014 10:35 Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2014
29.04.2014 11:05 Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2014
20.12.2013 09:43 Uchwała Nr NrII/349/2013 Składu Orzekającego RIO w spr. opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej
20.12.2013 09:41 Uchwała Nr NrII/348/2013 Składu Orzekającego RIO w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy na rok 2014.
20.12.2013 09:38 Uchwała Nr NrII/347/2013 Składu Orzekającego RIO w spr. opinii przedłożonym przez Prezydenta Miasta Głogowa projekcie uchwały budżetowej Gminy na rok 2014.
26.11.2013 13:15 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Głogów (2014-2039).
26.11.2013 13:12 Projekt budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2014 r.