Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.09.2021 11:32 WRM.DGiGG.6840.5.24.2021 Informacja o wyniku przeprowadzonego II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. nr 481.7)
15.09.2021 11:27 WRM.DGiGG.6840.5.14.2021 Informacja o wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej (dz. nr 191.8)
15.09.2021 11:20 WRM.DGiGG.6840.5.7.2021 Informacja o wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. nr 182 obr. 10)
16.08.2021 07:18 WRM.DGiGG.6840.5.21.2021 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w obr. 3 Wyspa Katedralna
06.08.2021 07:35 WRM.DGiGG.6840.5.13.2021.JSz pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Głogowie w obrębie 15 „Biechów”, przeznaczonych na obiekty produkcyjne, składy, magazyny i usługi
05.08.2021 14:02 WRM.DGiGG.6840.5.3.2021.JSz Ogłoszenie Prezydenta Miasta Głogowa o pierwszych przetarach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Głogowie przy ul. Cukrowniczej, przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów
22.07.2021 13:17 WRM.DGiGG.6840.5.25.2021 II przterag ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kaz. Wielkiego ,w obr. 9 Żarków