Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.03.2023 09:57 WRM.DGiGG.6840.5.5.2023.JSz PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Głogowie przy ul. Spokojnej, oznaczonej nr geod. 92 obręb 3 „Wyspa Katedralna”, o powierzchni 1345 m2, ujawnionej w księdze wieczystej nr LE1G/00094579/5, przeznaczonej na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Głogów
23.03.2023 14:38 WRM.DGiGG.6840.5.2.2023.JSz INFORMACJA o wyniku przeprowadzonego szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Głogowie przy ul. Osadników 8/11
23.03.2023 14:35 WRM.DGiGG.6840.5.1.2023.JSz INFORMACJA o wyniku przeprowadzonego trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Głogowie przy ul. Jedności Robotniczej 6a/10
23.03.2023 14:22 WRM.DGiGG.6840.5.7.2022.JSz PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Głogowie w obrębie 13 „Brzostów”, przeznaczonych na jednorodzinną zabudowę mieszkaniową, stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów
15.03.2023 13:23 WRM.DGiGG.6840.5.4.2023.JSz PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 1/8 w prawie własności: lokalu mieszkalnego położonego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Kożuchowskiej 27/1
16.02.2023 13:57 WRM.DGiGG.6840.5.19.2022 I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Rudnowskiej
01.02.2023 14:11 WRM.DGiGG.6840.5.1.2023.JSz PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10, położonego na trzecim piętrze w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Jedności Robotniczej 6a w Głogowie
01.02.2023 14:05 WRM.DGiGG.6840.5.5.2022.JSz INFORMACJA o wyniku przeprowadzonego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej
21.12.2022 11:56 WRM.DGiGG.6840.5.22.2022.JSz INFORMACJA o wyniku przeprowadzonego drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Głogowie przy ulicy Jedności Robotniczej 6a/10.
26.07.2022 13:01 WRM.DGiGG.6840.5.34.2021.JSz PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Głogowie w obrębie 6 „Hutnik”, oznaczonej nr geod. 471 o powierzchni 255 m2, ujawnionej w księdze wieczystej nr LE1G/00025469/7, przeznaczonej pod mieszkalnictwo jednorodzinne i usługi nieuciążliwe, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Głogów