Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.03.2023 10:04 POPiON.525.2.2023 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożoną w trybie pozakonkursowym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteletualną Koło w Głogowie
15.03.2023 09:00 POPiON.525.1.2023 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożoną w trybie pozakonkursowym
13.03.2023 13:02 Protokół z dnia 10 marca 2023 roku z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
13.03.2023 12:58 Protokół z dnia 9 marca 2023 roku z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
09.03.2023 09:44 Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn. "Międzynarodowe Mistrzostwa Polski oraz Puchar Polski Cross Country
09.03.2023 09:39 POPiON.524.6.2023 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 w zakresie ochrony zdrowia
09.03.2023 09:32 POPiON.524.5.2023 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego
28.02.2023 11:17 Protokół z dnia 17 lutego 2023 roku z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie działałności na rzecz dzieci i młodzieży pn."Organizacja harcerskiego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji"
28.02.2023 10:56 Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn. "Mistrzostwa Polski Muaythai" złożonej przez UKS Legion
13.02.2023 09:03 POPiON.524.4.2023 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
13.02.2023 09:00 POPiON.524.3.2023 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
10.02.2023 12:41 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej dot. rozwoju sportu na terenie miasta Głogowa
06.02.2023 10:31 Protokół z dnia 3 lutego 2023 roku z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. "Ferie z kulturą"
24.01.2023 14:50 POPiON.524.2.2023 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodziezy, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
20.01.2023 14:56 Protokół z dnia 18.01.2023 roku z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 18.01.2023r
20.01.2023 14:53 Protokół z dnia 20 stycznia 2023 roku z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie zadań wynikających z Biura Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 19.01.2023 roku.
09.01.2023 14:40 POPiON.524.1.2023 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego