Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.03.2021 08:59 WO.DOK.0050.48.2021 Zarządzenie Nr 048/2021 w sprawie: zmiany ZPM Nr 4/2021 z dnia 12.01.2021r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na prawie własności nieruchomości stanowiących zasób Gminy Miejskiej Głogów
12.03.2021 12:45 WO.DOK.0050.49.2021 Zarządzenie Nr 049/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
11.03.2021 14:41 WO.DOK.0050.51.2021 ZArządzenie Nr 051/2021 w sprawie: odpłatnego nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów udziału w nieruchomości lokalowej
04.03.2021 09:47 WO.DOK.0050.45.2021 Zarządzenie Nr 045/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
25.02.2021 13:51 WO.DOK.0050.39.2021 Zarządzenie Nr 039/2021 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonami handlowymi stanowiącymi własność dzierżawcy
25.02.2021 13:45 WO.DOK.0050.38.2021 Zarządzenie Nr 038/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
22.02.2021 13:59 WO.DOK.0050.40.2021 Zarządzenie Nr 040/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
22.02.2021 13:53 WO.DOK.0050.34.2021 Zarządzenie Nr 034/2021 w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłaty za współużytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Głogów, za rok 2000
22.02.2021 13:47 WO.DOK.0050.32.2021 Zarządzenie Nr 032/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
22.02.2021 13:41 WO.DOK.0050.31.2021 Zarządzenie Nr 031/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej pawilonami handlowymi nietrwale związanymi z gruntem, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
18.02.2021 11:06 WO.DOK.0050.33.2021 Zarządzenie Nr 033/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
16.02.2021 09:29 WO.DOK.0050.30.2021 Zarządzenie Nr 030/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
15.02.2021 14:06 WO.DOK.0050.29.2021 Zarządzenie Nr 029/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
11.02.2021 11:13 WO.DOK.0050.26.2021 Zarządzenie Nr 026/2021 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 31/2015 PMG z dnia 18.02.2015r. ws powołania komisji przetargowej i komisji do przeprowadzania rokowań
10.02.2021 11:54 WO.DOK.0050.22.2021 Zarządzenie Nr 022/2021 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonem handlowym stanowiącym własność dzierżawcy
02.02.2021 13:11 WO.DOK.0050.20.2021 Zarządzenie Nr 020/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
21.01.2021 17:14 WO.DOK.0050.7.2021 Zarządzenie Nr 007/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
21.01.2021 17:10 WO.DOK.0050.6.2021 Zarządzenie Nr 006/2021 w sprawie: zmiany wysokości miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonami handlowymi stanowiącymi własność dzierżawców
20.01.2021 16:01 WO.DOK.0050.4.2021 Zarządzenie Nr 004/2021 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na prawie własności nieruchomości stanowiących zasób Gminy Miejskiej Głogów
20.01.2021 14:15 WO.DOK.0050.5.2021 Zarządzenie Nr 005/2021 w sprawie: przekazania do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie w zarządzanie i administrowanie nieruchomości zabudowanej położonej w Głogowie przy ul. Folwarcznej 50