Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.01.2022 12:54 Protokół dot rozwoju sportu w dyscyplina piłka ręczna 2022
30.12.2021 08:29 Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Głogów w roku 2022
30.12.2021 08:21 Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2022 roku w dyscyplinie piłka siatkowa mężczyzn
30.12.2021 08:15 Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2022 roku w dyscyplinie piłka ręczna
30.12.2021 08:09 Ogłoszenie konkursu na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w 2022 roku w dyscyplinie piłka nożna
17.12.2021 09:02 Sprawozdanie z przebiegu konsultacji do projektu Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemo¬¬cy w rodzinie na lata 2022 – 2026
01.12.2021 14:01 Ogłoszenie Prezydenta Miasta z dn.1.12.2021 roku - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów i osób z niepełnosprawnościami.
01.12.2021 13:59 Ogłoszenie Prezydenta Miasta z dn.1.12.2021 roku - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w zakresie wspierania rodziny i rodzicielstwa
01.12.2021 13:56 Ogłoszenie Prezydenta Miasta z dn.1.12.2021 roku - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia
01.12.2021 13:53 Ogłoszenie Prezydenta Miasta z dn.1.12.2021 roku - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2022 w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów
01.12.2021 13:50 Ogłoszenie Prezydenta Miasta z dn.1.12.2021 roku - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w zakresie pomocy społecznej
01.12.2021 13:33 Ogłoszenie Prezydenta Miasta z dn.1.12.2021 roku - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
18.11.2021 13:02 Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
26.10.2021 12:24 POPiON.POPiON.525.5.2021 Ogłoszenie o mozliwości skladania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym przez Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"
29.09.2021 13:52 Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
13.09.2021 15:03 POPiON.POPiON.525.4.2021 Ogłoszenie o mozliwości skladania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym przez Fundację Teatru Scena Poczekalnia
27.08.2021 11:06 POPiON.POPiON.525.3.2021 Ogłoszenie o mozliwości skladania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Emerytówi Rencistów byłych pracowników KGHM PM S.A
26.07.2021 14:27 Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadnia pn. Poznajemy historię naszego regionu -Naszej Polski" złożonej przez Stowarzyszenie na recz Integracji i Usamodzielnienia Dom w Głogowie
15.07.2021 12:05 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty pn. "Kulturą i sztuką przez życie "
14.07.2021 12:32 POPiON.POPiON.525.2.2021 Ogłoszenie o mozliwości skladania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym przez Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"
25.06.2021 10:31 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 23.06.2021
02.06.2021 10:04 POPiON.POPiON.525.1.2021 Ogłoszenie o mozliwości skladania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie "Głogowska Edukacja Kresowa"
28.05.2021 11:48 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Głogowa z dn.28.05.2021 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
28.05.2021 11:43 POPiON.POPiON.0008.1.2021 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Głogów z organizacjami pozarządowymi za rok 2020
21.04.2021 12:32 WEKiS.DKiS.425.02.2021 Ogłoszenie o mozliwości składania uwag na realizacje zadania publicznego pn. Udział w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej Play-off 2021"
14.04.2021 10:29 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie edukacji ekologicznej z dnia 12.04.2021
12.04.2021 11:58 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku „o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych” na obszarze administracyjnym Gminy Miejskiej Głogów z dnia 9.04.2021 roku
12.03.2021 12:55 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Głogowa z dn.11.03.2021 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku „o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych” na obszarze administracyjnym Gminy Miejskiej Głogów.
12.03.2021 12:50 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Głogowa z dn.11.03.2021 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie edukacji ekologicznej
11.03.2021 11:19 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów z dnia 10.03.2021 roku

1 2 następna