Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.04.2020 12:27 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie edukacji ekologicznej
31.03.2020 14:33 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020 w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
12.03.2020 14:54 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju sportu osób niepełnosprawnych
03.03.2020 14:43 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
03.03.2020 14:41 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
28.02.2020 15:04 Protokół z otwartego konkursu ofert dot rozwoju sportu na terenie miasta Głogowa w roku 2020
21.02.2020 15:06 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020 w zakresie edukacji ekologicznej
21.02.2020 14:51 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu
10.02.2020 12:46 WEKiS. DKiS.4020.1.2020 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Konkursu Ofert w zakresie rozwoju sportu w dyscyplinie piłka reczna
07.02.2020 15:05 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
05.02.2020 11:12 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
30.01.2020 12:27 WEiKiS.DKiS.425.01.2020 Ogłoszenie o mozliwości składania uwag na realizację zadania pn. Ferie na sportowo-Zima na nartach"
27.01.2020 14:27 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia
24.01.2020 15:10 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 3
24.01.2020 15:05 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2
24.01.2020 15:02 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2020-2024
24.01.2020 15:00 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 1
24.01.2020 14:58 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie pomocy społecznej
24.01.2020 14:56 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie wspierania rodziny i rodzicielstwa
24.01.2020 14:54 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów
24.01.2020 14:51 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów i osób niepełnosprawnych
23.01.2020 09:08 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu
16.01.2020 13:32 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku ( dyscyplina piłka siatkowa)
16.01.2020 13:29 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku ( dyscyplina piłka nożna)
16.01.2020 13:25 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju sportu w 2020 ( piłka ręczna)
16.01.2020 13:21 Ogłoszenie otwartego konkursu w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku dla klubów sportowych działających na teenie miasta Głogowa