Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.11.2020 11:39 POPiON.POPiON.525.6.2020 Ogłoszenie o mozliwości skladania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym przez Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"
09.11.2020 14:32 Lista kandydatów organizacji pozarządowych na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie (MRDPP) III kadencji
12.10.2020 14:28 POPiON.POPiON.525.5.2020 Ogłoszenie o mozliwości skladania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym przez Fundacje na rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi
09.10.2020 12:56 Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z organizacjami pozarządowymi
14.07.2020 14:36 POPiON.POPiON.525.3.2020 Ogłoszenie o mozliwości skladania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
09.07.2020 14:53 POPiON.POPiON.525.2.2020 Ogłoszenie o mozliwości skladania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym przez Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"
19.06.2020 11:54 Protokół z przebiegu konsltacji do projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania BEzdomności na lata 2020-2025
28.04.2020 12:23 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku „o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych” na obszarze administracyjnym Gminy Miejskiej Głogów
14.04.2020 12:47 POPiON.POPiON.525.1.2020 Ogłoszenie o mozliwości skladania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym przez Fundacje Owoc Głogu
06.04.2020 12:27 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie edukacji ekologicznej
31.03.2020 14:33 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020 w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
12.03.2020 14:54 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju sportu osób niepełnosprawnych
03.03.2020 14:43 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
03.03.2020 14:41 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
28.02.2020 15:04 Protokół z otwartego konkursu ofert dot rozwoju sportu na terenie miasta Głogowa w roku 2020
21.02.2020 15:06 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020 w zakresie edukacji ekologicznej
21.02.2020 14:51 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu
10.02.2020 12:46 WEKiS. DKiS.4020.1.2020 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Konkursu Ofert w zakresie rozwoju sportu w dyscyplinie piłka reczna
07.02.2020 15:05 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
05.02.2020 11:12 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
30.01.2020 12:27 WEiKiS.DKiS.425.01.2020 Ogłoszenie o mozliwości składania uwag na realizację zadania pn. Ferie na sportowo-Zima na nartach"
27.01.2020 14:27 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia
24.01.2020 15:10 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 3
24.01.2020 15:05 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2
24.01.2020 15:02 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2020-2024
24.01.2020 15:00 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 1
24.01.2020 14:58 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie pomocy społecznej
24.01.2020 14:56 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie wspierania rodziny i rodzicielstwa
24.01.2020 14:54 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów
24.01.2020 14:51 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów i osób niepełnosprawnych

1 2 następna