Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.04.2020 13:54 WO.DOK.0050.54.2020 Zarządzenie Nr 054/2020 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonem handlowym stanowiącym własność dzierżawcy
10.04.2020 10:15 WO.DOK.0050.52.2020 Zarządzenie Nr 052/2020 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonem handlowym stanowiącym własność dzierżawcy, obr. 13 Brzostów
10.04.2020 10:11 WO.DOK.0050.51.2020 Zarządzenie Nr 051/2020 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonem handlowym stanowiącym własność dzierżawcy, obr. 9 Żarków
06.04.2020 08:27 WO.DOK.0050.49.2020 Zarządzenie Nr 049/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
03.04.2020 13:24 WO.DOK.0050.48.2020 Zarządzenie Nr 048/2020 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonem handlowym, stanowiącym własność dzierżawcy
03.04.2020 07:57 WO.DOK.0050.45.2020 Zarządzenie Nr 045/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
03.04.2020 07:50 WO.DOK.0050.44.2020 Zarządzenie Nr 044/2020 w sprawie: umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i opłat z tytyłu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
31.03.2020 10:31 WO.DOK.0050.42.2020 Zarządzenie Nr 042/2020 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu gruntu gminnego pod pawilonem handlowym stanowiącym własność dzierżawcy
31.03.2020 10:27 WO.DOK.0050.41.2020 Zarządzenie Nr 041/2020 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonami handlowymi stanowiącymi własność dzierżawców
31.03.2020 08:47 WO.DOK.0050.34.2020 Zarządzenie Nr 034/2020 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych
20.03.2020 08:53 WO.DOK.0050.35.2020 Zarz adzenie Nr 035/2020 w sprawie: oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej dz. nr 584/3 obr. 5
18.03.2020 13:18 WO.DOK.0050.32.2020 Zarządzenie Nr 032/2020 w sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej
28.02.2020 12:02 WO.DOK.0050.25.2020 Zarządzenie Nr 025/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
28.02.2020 11:57 WO.DOK.0050.24.2020 Zarządzenie Nr 024/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
18.02.2020 10:10 WO.DOK.0050.22.2020 Zarządzenie Nr 022/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
14.02.2020 15:26 Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna
11.02.2020 12:09 WO.DOK.0050.17.2020 Zarządzenie Nr 017/2020 w sprawie: oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej oraz ustalenia stawki czynszu za dzierżawę
10.02.2020 13:09 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Konkursu Ofert w zakresie rozwoju sportu w dyscyplinie piłka siatkowa
05.02.2020 11:01 WO.DOK.0050.13.2020 Zarządzenie Nr 013/2020 w sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
23.01.2020 10:27 WO.DOK.0050.6.2020 Zarządzenie Nr 006/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
23.01.2020 09:00 WO.DOK.0050.4.2020 Zarządzenie Nr 004/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
08.01.2020 13:22 WO.DOK.0050.2.2020 Zarządzenie Nr 002/2020 w sprawie: oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowych w obr. 3, na okres do 3 miesięcy
28.05.2019 10:57 WO.DOK.0050.109.2019 Zarządzenie nr 109/2019 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie: określenia wysokości stawek czynszowych przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego dla lokali niewchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów.

poprzednia 1 2