Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2020 08:33 WO.DOK.0050.231.2020 Zarządzenie Nr 231/2020 w sprawie: zmiany wysokości czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnej zabudowanej budynkiem Teatru
16.12.2020 08:56 WO.DOK.0050.225.2020 Zarządzenie Nr 225/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
16.12.2020 08:52 WO.DOK.0050.223.2020 Zarządzenie Nr 223/2020 w sprawie: odpłatnego nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów udziału w nieruchomości lokalowej
07.12.2020 17:13 WO.DOK.0050.217.2020 Zarządzenie Nr 217/2020 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonem handlowym stanowiącym własność dzierżawcy
03.12.2020 11:20 WO.DOK.0050.214.2020 Zarządzenie Nr 214/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
03.12.2020 10:02 WO.DOK.0050.218.2020 Zarządzenie Nr 218/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
02.12.2020 09:55 WO.DOK.0050.216.2020 Zarządzenie Nr 216/2020 w sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej
24.11.2020 16:11 WO.DOK.0050.210.2020 Zarządzenie Nr 210/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
24.11.2020 16:03 WO.DOK.0050.211.2020 Zarządzenie Nr 211/2020 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na prawie własności nieruchomości stanowiącej zasób Gminy Miejskiej Głogów
16.11.2020 11:33 WO.DOK.0050.207.2020 Zarządzenie Nr 207/2020 w sprawie: ustanowienia odplatnej służebnośći przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów
16.11.2020 11:29 WO.DOK.0050.206.2020 Zarządzenie Nr 206/2020 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów
12.11.2020 15:24 WO.DOK.0050.200.2020 Zarządzenie Nr 200/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
10.11.2020 15:41 WO.DOK.0050.201.2020 Zarządzenie Nr 201/2020 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na prawie własności nieeuchomości stanowiącej zasób Gminy Miejskiej Głogów
10.11.2020 15:37 WO.DOK.0050.199.2020 Zarządzenie Nr 199/2020 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na prawie własności nieruchomości stanowiących zasób Gminy Miejskiej Głogów
06.11.2020 08:49 WO.DOK.0050.198.2020 Zarządzenie Nr 198/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
02.11.2020 12:21 WO.DOK.0050.196.2020 Z\arządzenie Nr 196/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
26.10.2020 10:54 WO.DOK.0050.194.2020 Zarządzenie Nr 194/2020 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonem handlowym, stanowiącym własność dzierżawcy
26.10.2020 10:49 WO.DOK.0050.193.2020 Zarządzenie Nr 193/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
26.10.2020 10:44 WO.DOK.0050.189.2020 Zarządzenie Nr 189/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
15.10.2020 10:16 WO.DOK.0050.191.2020 Zarządzenie Nr 191/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
14.10.2020 12:59 WO.DOK.0050.186.2020 Zarządzenie Nr 186/2020 w sprawie: oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 7 stanowisk sprzedaży chryzantem ul. Legnicka-Obr. Pokoju, na okres do 3 miesięcy oraz ustalenia wysokości czynszu z tytułu dzierżawy
14.10.2020 12:51 WO.DOK.0050.184.2020 Zarządzenie Nr 184/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
12.10.2020 14:21 WO.DOK.0050.187.2020 Zarządzenie Nr 187/2020 w sprawie: wyznaczenia dodatkowego terminu zabudowy nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste
12.10.2020 09:25 WO.DOK.0050.180.2020 Zarządzenie Nr 180/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
08.10.2020 11:02 WO.DOK.0050.181.2020 Zarządzenie Nr 181/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
07.10.2020 12:42 WO.DOK.0050.185.2020 Zarządzenie Nr 185/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
01.10.2020 09:27 WO.DOK.0050.182.2020 Zarządzenie Nr 182/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
01.10.2020 09:22 WO.DOK.0050.175.2020 Zarządzenie Nr 175/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
30.09.2020 14:00 WO.DOK.0050.176.2020 Zarządzenie Nr 176/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomści gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
28.09.2020 12:47 WO.DOK.0050.179.2020 Zarządzenie Nr 179/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

1 2 3 następna