Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.03.2022 11:49 Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin obszaru Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji - III nabór wniosków
30.04.2021 10:39 Program grantowy na wymianę żródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin obszaru Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji - II nabór wniosków
18.05.2020 13:46 Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie
18.05.2020 12:17 Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
18.05.2020 11:24 Program grantowy na wymianę żródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin obszaru Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji
28.11.2019 09:09 Wsparcie rodziców w Gminie Miejskiej Głogów
08.11.2019 11:04 Przebudowa Alei Wolności w ramach rewitalizacji w Głogowie
08.11.2019 11:12 Przyjazny e-urząd
15.11.2019 14:30 Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych
15.11.2019 14:25 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Gen. W. Sikorskiego 19 w Głogowie
14.11.2019 14:25 Budowa przestrzeni miejskich – Bulwar nadodrzański w Głogowie
14.11.2019 14:05 Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów
14.11.2019 13:55 Odbudowa budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie
14.11.2019 13:44 Ochrona i udostępnianie terenów nadodrzańskich w Gminie Miejskiej Głogów – etap II
14.11.2019 13:32 Remont budynku na ul. Końcowej 3 w Głogowie na potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych
14.11.2019 13:16 Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
14.11.2019 12:10 Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego
13.11.2019 12:05 Głogowskie przedszkole równych szans
13.11.2019 11:48 Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
08.11.2019 11:18 Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie