Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.04.2019 10:39 6/WOŚ.DŚ/1.2019 Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew i krzewów przez osoby fizyczne
04.04.2019 10:38 5/WOŚ.DŚ/2019.1 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego
04.04.2019 10:31 4/WOŚ.DŚ/2019.1 Udostępnianie informacji o środowisku
04.04.2019 10:28 3/WOŚ.DŚ/1.2019 Usuwanie wyrobów budowlanych zawierających azbest
04.04.2019 10:17 2/WOŚ.DŚ/1.2019 Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów.
04.04.2019 09:56 1/WOŚ.DŚ/1.2019 Decyzje środowiskowe
04.04.2019 08:02 7/WOŚ.DŚ/1.2019 Dotacja do wymiany pieców