Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.05.2019 13:06 WO.DOK.0050.96.2019 Zarządzenie Nr 096/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
07.05.2019 12:55 WO.DOK.0050.88.2019 Zarządzdenie Nr 088/2019 w sprawie: nabycia do zasobów Gminy Miejskiej Głogów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
23.04.2019 15:02 WO.DOK.0050.85.2019 Zarządzenie Nr 085/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
23.04.2019 12:03 WO.DOK.0050.86.2019 Zarządzenie Nr 086/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
11.04.2019 13:16 WO.DOK.0050.77.2019 Zarządzenie Nr 077/2019 w sprawie: nieodpłatnego nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej
05.04.2019 14:43 WO.DOK.0050.73.2019 zarządzenie Nr 073/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
02.04.2019 13:52 WO.DOK.0050.68.2019 Zarządzenie Nr 068/2019 w sprawie: uchylenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
28.03.2019 10:12 WO.DOK.0050.62.2019 Zarządzenie Nr 062/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
27.03.2019 14:04 WO.DOK.0050.61.2019 Zrarządzenie Nr 061/2019 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów
26.03.2019 13:28 WO.DOK.0050.56.2019 Zarządzenie Nr 056/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
26.03.2019 13:23 WO.DOK.0050.60.2019 Zarządzenie Nr 060/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
22.03.2019 08:11 WO.DOK.0050.54.2019 Zarządzenie Nr 054/2019 w sprawie: wysokości opłaty za czasowe zajęcie nieruchomośći gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów w celu tymczasowego przejazdu
15.03.2019 11:47 WO.DOK.0050.50.2019 Zarządzenie Nr 050/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
07.03.2019 09:39 WO.DOK.0050.41.2019 Zarządzenie Nr 41/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 1 marca 2019 r.w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu opłaty dodatkowej za postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miejskiej Głogów
05.03.2019 13:40 WO.DOK.0050.43.2019 Zarządzenie Nr 43/2019 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonem handlowym
05.03.2019 13:36 WO.DOK.0050.40.2019 Zarządzenie Nr 040/2019 w sprawie: przekazania do Zakładu Gospdarki Mieszkaniowej w zarządzanie i administrowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. P.Skargi 31A
27.02.2019 08:38 WO.DOK.0050.35.2019 Zarządzenie Nr 035/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
25.02.2019 10:48 WO.DOK.0050.33.2019 arządzenie Nr 033/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
20.02.2019 10:30 WO.DOK.0050.28.2019 Zarządzenie Nr 028/2019 w sprawie: sporządzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości GMG na lata 2019-2021
13.02.2019 14:34 WO.DOK.0050.6.2019 Zarządzenie Nr 6/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu opłaty dodatkowej za postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miejskiej Głogów
05.02.2019 09:39 WO.DOK.0050.22.2019 Zarządzenie Nr 022/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie
29.01.2019 10:46 WO.DOK.0050.13.2019 Zarządzenie Nr 013/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
23.01.2019 11:41 WO.DOK.0050.12.2019 Zarządzenie Nr 012/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej (w części) przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
23.01.2019 11:32 WO.DOK.0050.15.2019 Zarządzenie Nr 015/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

poprzednia 1 2 3