Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.09.2019 13:13 WO.DOK.0050.167.2019 Zarządzenie Nr 167/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
09.09.2019 13:31 WO.DOK.0050.163.2019 Zarządzenie Nr 163/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
03.09.2019 11:37 WO.DOK.0050.162.2019 Zarządzenie Nr 162/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
20.08.2019 09:16 WO.DOK.0050.157.2019 Zarządzenie Nr 157/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
12.08.2019 10:59 WO.DOK.0050.156.2019 Zarządzenie Nr 156/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
12.08.2019 10:53 WO.DOK.0050.154.2019 Zarządzenie Nr 154/2019 w sprawie: oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej zabudowanej pawilonami handlowymi nietrwale związanymi z gruntem, stanowiącymi własność osób fizycznych
09.08.2019 12:47 WO.DOK.0050.153.2019 Zarządzenie Nr 153/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
01.08.2019 13:05 WO.DOK.0050.148.2019 Zarządzenie Nr 148/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
24.07.2019 12:57 WO.DOK.0050.147.2019 Zarządzenie Nr 147/2019 w sprawie: zmian w wykazie nieruchomości Nr WO.DOK.0050.117.2019 z dnia 05.06.2019r. i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
22.07.2019 09:26 WO.DOK.0050.144.2019 Zarządzenie Nr 144/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
22.07.2019 09:22 WO.DOK.0050.143.2019 Zarządzenie Nr 143/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
22.07.2019 09:18 WO.DOK.0050.142.2019 Zarządzenie Nr 142/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
11.07.2019 11:29 WO.DOK.0050.138.2019 Zarządzenie Nr 138/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz dotychczasowego najemcy
11.07.2019 11:24 WO.DOK.0050.137.2019 Zarządzenie Nr 137/2019 w sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej
10.07.2019 07:21 WO.DOK.0050.136.2019 Zarządzenie Nr 136/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
10.07.2019 07:17 WO.DOK.0050.135.2019 Zarządzenie Nr 135/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
03.07.2019 14:46 WO.DOK.0050.134.2019 Zarządzenie Nr 134 / 2019 w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących zasoby Gminy Miejskiej Głogów w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej na terenie przedmiotowych nieruchomości
26.06.2019 10:02 WO.DOK.0050.131.2019 Zarządzenie Nr 131/2019 w sprawie:ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
19.06.2019 08:56 WO.DOK.0050.130.2019 Zarządzenie Nr 130/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
17.06.2019 08:34 WO.DOK.0050.123.2019 Zarządzenie Nr 123/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz dotychczasowego najemcy
13.06.2019 08:44 WO.DOK.0050.121.2019 Zarządzenie Nr 121/2019 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej będącej w zasobie Gminy Miejskiej Głogów
07.06.2019 07:42 WO.DOK.0050.117.2019 Zarządzenie Nr 117/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
27.05.2019 12:29 WO.DOK.0050.110.2019 ZARZĄDZENIE NR 110/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23.05.2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, placówki.
21.05.2019 14:45 WO.DOK.0050.108.2019 Zarządzenie nr 108/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
21.05.2019 14:42 WO.DOK.0050.107.2019 Zarządzenie Nr 107/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
21.05.2019 14:38 WO.DOK.0050.106.2019 Zarządzenie Nr 106/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
21.05.2019 14:35 WO.DOK.0050.105.2019 Zarządzenie Nr 105/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
21.05.2019 14:32 WO.DOK.0050.104.2019 Zarządzenie Nr 104/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
20.05.2019 08:50 WO.DOK.0050.100.2019 Zarządzenie Nr 100/2019 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Głogów
16.05.2019 10:32 WO.DOK.0050.103.2019 Zarządzenie Nr 103/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

poprzednia 1 2 3 następna