Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.02.2020 09:30 WO.DOK.0050.64.2019 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 642019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 27.03.2019 W sprawie ustalenia kosztów posiłków przygotowywanych w Miejskim Żłobku Integracyjnym „Dom nad strumykiem” w Głogowie na rzecz innych podmiotów.
20.12.2019 13:03 WO.DOK.0050.220.2019 Zarządzenie Nr 220/2019 w sprawie: oddania w dzierżawę ruchomości w postaci sieci kanalizacji deszczowej stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów
18.12.2019 12:06 WO.DOK.0050.219.2019 Zarządzenie Nr 219/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie
12.12.2019 10:17 WO.DOK.0050.216.2019 Zarządzenie Nr 216/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
12.12.2019 10:13 WO.DOK.0050.215.2019 Zarządzenie Nr 215/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
05.12.2019 07:45 WO.DOK.0050.211.2019 Zarządzenie Nr 211/2019 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 188/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23.10.2019r.
04.12.2019 11:09 WO.DOK.0050.212.2019 Zarządzenie Nr 212/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
03.12.2019 11:26 WO.DOK.0050.213.2019 Zarządzenie Nr 213/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
21.11.2019 13:21 WO.DOK.0050.205.2019 ZArządzdenie Nr 205/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazów nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w obr. 4 oraz w obr.11
20.11.2019 14:51 WO.DOK.0050.203.2019 Zarządzenie Nr 203/2019 w sprawie: wysokości opłaty za czasowe zajęcie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów w celu tymczasowego przejazdu
15.11.2019 13:53 WO.DOK.0050.192.2019 Zarządzenie Nr 192/2019 w sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów prawa własności nieruchomości gruntowej
15.11.2019 13:49 WO.DOK.0050.197.2019 Zarządzenie Nr 197/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
08.11.2019 12:20 WO.DOK.0050.198.2019 Zarządzenie Nr 198/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz ze sprzedażą lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowego najemcy
08.11.2019 12:14 WO.DOK.0050.194.2019 Zarządzenie Nr 194/2019 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
08.11.2019 12:10 WO.DOK.0050.193.2019 Zarządzenie Nr 193/2019 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
07.11.2019 09:22 WO.DOK.0050.196.2019 Zarządzenie Nr 196/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
06.11.2019 11:48 WO.DOK.0050.195.2019 Zarządzenie Nr 195/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchpomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
29.10.2019 12:35 WO.DOK.0050.188.2019 Zarządzenie Nr 188/2019 w sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej
21.10.2019 11:29 WO.DOK.0050.186.2019 Zarządzenie Nr 186/2019 w sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miesjkiej Głogów nieruchomości gruntowej
18.10.2019 12:39 WO.DOK.0050.184.2019 Zarządzenie Nr 184/2019 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego
17.10.2019 13:43 WO.DOK.0050.185.2019 Zarządzenie Nr 185/2019 w sprawie: oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej siedmiu stanowisk sprzedaży chryzantem u zbiegu ul. Legnickiej i Obr. Pokoju - na okres do 3 miesięcy oraz ustalenia wysokości czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego
11.10.2019 11:07 WO.DOK.0050.180.2019 Zarządzenie Nr 180/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
04.10.2019 11:47 WO.DOK.0050.177.2019 Zarządzenie Nr 177/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność GMG w ramach odszkodowania za działkę gruntu, która przeszła z mocy prawa na własność GMG pod drogę
03.10.2019 09:52 WO.DOK.0050.178.2019 Zarządzenie Nr 178/2019 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 100/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 09.05.2019r. ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Głogów
30.09.2019 12:58 WO.DOK.0050.175.2019 Zarządzenie Nr 175/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie, Rynek 8
25.09.2019 14:48 WO.DOK.0050.173.2019 Zarządzenie nr 173/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
25.09.2019 14:44 WO.DOK.0050.172.2019 Zarządzenie Nr 172/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
23.09.2019 14:17 WO.DOK.0050.171.2019 Zarządzenie Nr 171/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
23.09.2019 13:26 WO.DOK.0050.170.2019 Zarządzenie Nr 170/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych pawilonami handlowymi nietrwale związanymi z gruntem stanowiącymi własność dzierżawców oraz nieruchomości gruntowych niezabudowanych
17.09.2019 13:17 WO.DOK.0050.168.2019 Zarządzenie Nr 168/2019 w sprawie: oddania w dzierżawę w drodze bezprzetarowej części nieruchomości gruntowej nr geod.227/10 - na okres 3 miesięcy

1 2 3 następna