Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.11.2019 11:41 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 3
29.11.2019 11:39 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2
29.11.2019 11:37 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 1
29.11.2019 11:35 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia
29.11.2019 11:33 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów
29.11.2019 11:31 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację wieloletniego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2020-2024
29.11.2019 11:29 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie wspierania rodziny i rodzicielstwa
29.11.2019 11:27 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów i osób niepełnopsrawnych
29.11.2019 11:22 Ogłoszenie otwartetego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie pomocy społecznej
22.10.2019 14:08 POPiON.POPiON.525.6.2019 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonego w trybie pozakonkursowym przez Caritas Dziecezji Zielonogórskiej
16.10.2019 10:14 WEKiS.DKiS.4020.20.2019 Ogłoszenie o mozliwości składania uwag na realizację zadania pn. "XI Grand Prix Zagłębia Miedziowego- Etap Głogów"
11.10.2019 10:01 Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z organizacjami pozarządowymi
04.10.2019 15:08 WEKiS.DKiS.4020.19.2019 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonego w trybie pozakonkursowym przez Fundacje "Owoc Głogu" pn. Artyści w przedszkolu"
24.09.2019 11:19 WEKiS.DKiS.4020.12.2019 Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn. "Szukamy nowych talentów w tenisie ziemnych"
04.09.2019 14:15 POPiON.POPiON.525.4.2019 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonego w trybie pozakonkursowym przez Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" na zadanie pn. "Pomocna dłoń"
02.09.2019 09:58 Protokół z z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie: edukacji ekologicznej z dnia 30.08.2019 roku
07.08.2019 14:22 WEKiS.DKiS.4020.17.2019 Ogłoszenie o mozliwości składania uwag na realizację zadania pn. Warszawo-Ojczyzno Nasza"
07.08.2019 10:27 Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadania publicznego w roku 2019 w zakresie edukacji ekologicznej - Realizacja wycieczek o charakterze edukacyjno-ekoligicznym dla dzieci i młodzieży
26.06.2019 12:20 WEKiS.DKiS.4020.11.2019 Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizacje zadania pn. "wsparcie procesu szkoleniowego i startów zawodników TC Chrobry"
14.06.2019 09:00 WEKiS.DKiS.4020.10.2019 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonych w trybie pozakonkursowym przez Międzyszkolny Klub Sportowy "Piast" Głogów
14.06.2019 08:17 WEKiS.DKiS.4020.9.2019 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonych w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie "Automobilklub" Głogów
12.06.2019 14:49 Protokół z Posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych w formie zadań z zakresu pomocy społecznej - II
07.06.2019 08:38 WEKiS.DKiS.4020.8.2019 Protokół z Posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie kultury,sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. " Lato z kulturą - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez działania kulturalne, artystyczne, rozwijające twórczość itp. podczas wakacji".
15.05.2019 11:41 Protokół z Posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku "o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych" na obszarze admistracyjnym Gminy Miejskiej Głogów
10.05.2019 07:54 WEKiS.DKiS.4020.6.2019 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
09.05.2019 11:06 WEKiS.DKiS.4020.5.2019 Ogłoszenie o możliwości skłądania uwag na realizację zadania pn. Wydarzenie Kulturalno-religijne Festiwal Piosenki Religijnej
19.04.2019 09:48 Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2019 w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku „o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych” na obszarze administracyjnym Gminy Miejskiej Głogów.
22.03.2019 14:06 WEKiS.DKiS.4020.5.2019 Protokół z Posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
18.03.2019 12:37 Protokół z Posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie edukacji ekologicznej
05.03.2019 14:29 WEKiS.DKiS.4020.4.2019 Ogłoszenie o mozliwości składania uwag na realizację zadania pn. "Sztuka zdrowia 2019 - warsztaty dla seniorów"

1 2 następna