Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.06.2023 08:26 Klauzula informacyjna - wymiana pieców.
21.03.2023 07:06 Інформаційне положення про збір персональних даних з метою оцінки права на допомогу для біженців з України,яка полягає в наданні житла в колективних умовах проживання та харчуванні.
17.03.2023 13:33 Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych w celu oceny uprawnienia do otrzymania pomocy polegającej na udzieleniu uchodźcy z Ukrainy schronienia w miejscach zbiorowego zakwaterowania w tym pobyt oraz wyżywienie.
06.05.2022 12:37 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wydaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
04.11.2021 10:26 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.
10.02.2021 08:16 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w serwisie Facebook
12.01.2021 08:29 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją prawa dostępu prasy do informacji publicznej.
05.10.2020 14:03 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzaniem danych osobowych w związku z rozpatrzeniem petycji.
23.06.2020 12:31 Klazula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z rozpatrzeniem wniosku na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
17.04.2020 08:43 Klauzula informacyjna COVID-19
07.02.2020 13:56 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym monitoringiem miasta.
07.02.2020 13:37 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym monitoringiem w punktach odbioru odpadów komunalnych.
12.11.2019 12:47 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym monitoringiem składowiska odpadów.
24.09.2019 12:52 Klauzula informacyjna w związku z realizacją procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
06.09.2019 12:33 Klauzula informacyjna dla pracowników kontrahentów UM.
02.07.2019 10:21 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją stażu.
02.07.2019 10:15 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją praktyki.
28.06.2019 07:29 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przyjmowaniem skarg i wniosków przez Prezydenta Miasta Głogowa.
10.04.2019 06:53 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas sesji Rady Miejskiej w Głogowie
09.04.2019 07:16 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Stanu Cywilnego.
28.03.2019 12:00 Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
26.03.2019 12:27 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub w celu realizacji umowy.
26.03.2019 09:50 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – obsługa korespondencji przychodzącej
25.05.2018 11:20 Klauzula informacyjna - Dział Gospodarki Mieszkaniowej
24.05.2018 22:36 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udostępnieniem informacji publicznej.
24.05.2018 14:49 Klauzula informacyjna - Dział Dróg