Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.02.2020 08:53 WO.DOK.0050.213.2018 Zarządzenie nr 213/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”
19.02.2020 08:46 WO.DOK.0050.162.2018 Zarządzenie nr 162/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 25 lipca 2018 r.
19.02.2020 08:18 WO.DOK.0050.55.2018 Zarządzenie nr 55/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 21 marca 2018 r.
10.12.2018 12:13 WO.DOK.0050.229.2018 Zarządzenie Nr 229/2018 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych będących w zasobie Gminy Miejskiej Głogów
30.11.2018 11:40 WO.DOK.0050.227.2018 Zarządzenie Nr 227/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej wraz ze sprzedażą udziału we współwłasności budynku garażowego na rzecz najemcy
26.11.2018 07:58 WO.DOK.0050.220.2018 Zarządzenie Nr 220/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia do budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 rok projektów wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok
19.11.2018 12:08 WO.DOK.0050.223.018 Zarządzenie Nr 223/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
05.11.2018 14:38 WO.DOK.0050.217.2018 Zarządzenie Nr 217/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
05.11.2018 09:16 WO.DOK.0050.216.2018 Zarządzenie Nr 216/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
24.10.2018 12:47 WO.DOK.0050.211.2018 Zarządzenie Nr 211/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
24.10.2018 12:41 WO.DOK.0050.210.2018 Zarządzenie Nr 210/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
05.10.2018 08:26 WO.DOK.0050.202.2018 Zarządzenie Nr 202/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
04.10.2018 09:22 WO.DOK.0050.201.2018 Zarządzenie Nr 201/2018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego
02.10.2018 13:07 WO.DOK.0050.199.2018 Zarządzenie Nr 199/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie terminu zabudowy nieruchomości gruntowej
28.09.2018 09:18 WO.DOK.0050.197.2018 Zarządzenie Nr 197/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
26.09.2018 10:21 WO.DOK.0050.195/2018 Zarządzenie Nr 195/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 21 września 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok
24.09.2018 10:20 WO.DOK.0050.193.2018 Zarządzenie Nr 193/2018 w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, na okres do 3 miesięcy
18.09.2018 11:02 WO.DOK.0050.190.2018 Zarządzenie Nr 190/2018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego
07.09.2018 11:13 WO.DOK.0050.183.2018 Zarządzenie PM nr 183/2018 z dn.4.09.2018r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Utworzenie Klubu Senior+ przy ul. Okrężnej 21 w Głogowie" w roku 2018 oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej.
06.09.2018 13:46 WO.DOK.0050.185.2018 Zarządzenie Nr 185/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
06.09.2018 13:41 WO.DOK.0050.184.2018 Zarządzenie Nr 184/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
04.09.2018 10:07 WO.DOK.0050.180.2018 Zarządzenie PM nr 180/2018 z dn. 30.08.2018 r. w sprawie publicznych konsultacji do projektu uchwały Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z Organizacajmi Pozarządowymi na rok 2019
27.08.2018 14:40 WO.DOK.0050.176.2018 Zarządzenie Nr 176/2018 w sprawie: nabycia do zasobów GMG prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
20.08.2018 08:50 WO.DOK.0050.175.2018 Zarządzemnie Nr 175/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
10.08.2018 08:56 WO.DOK.0050.171.2018 Zarządzenie Nr 171/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
09.08.2018 08:48 WO.DOK.0050.168.2018 Zarządzenie Nr 168/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
03.08.2018 09:48 WO.DOK.0050.167.2018 Zarządzenie Nr 167/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
30.07.2018 08:44 WO.DOK.0050.164.2018 Zarządzenie Nr 164/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
30.07.2018 08:39 WO.DOK.0050.163.2018 Zarządzenie Nr 163/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
20.07.2018 10:29 WO.DOK.0050.157.2018 Zarządzenie Nr 157/2018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego

1 2 3 następna