Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2017 11:12 WEiSS.DKiS.4020.22.2017 Ogłoszenie otwartego konkursu w zakresie rozwoju sportu w roku 2018
20.12.2017 11:08 WEiSS.DKiS.4020.21.2017 Ogłoszenie otwartego kokursu ofert w zakresie rozwoju sportu w roku 2018 w zakresie piłki siatkowej mężczyzn
20.12.2017 11:05 WeiSS.DKiS.4020.20.2017 Ogłoszenie otwartego konkursu w zakresie rozwoju sportu w roku 2018 w dyscyplinie piłka ręczna
20.12.2017 11:01 WeiSS.DKiS.4020.19.2017 Ogłoszenie otwartego konkursu w zakresie rozwoju sportu w roku 2018 w dyscyplinie piłka nożna
06.12.2017 10:27 WeiSS.DkiS.4020.16.2017 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie rozwoju sportu w dyscyplinie piłka siatkowa
06.12.2017 10:25 WEiSS.DKiS.4020.18.2017 Protokół z posiedzenie komisji konkursowej w zakresie rozwoju sportu w dyscyplinie piłka ręczna
06.12.2017 10:23 WEiSS.DKiS.4020.17.2017 Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w zakresie rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna
01.12.2017 14:14 WEiSS.DKiS.4020.15.2017 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 3
01.12.2017 14:03 WEiSS.DKiS.15.2017 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2
01.12.2017 13:55 WEiSS.DKiS.4020.14.2017 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kulturyi dziedzictwa narodowego
01.12.2017 13:46 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia
01.12.2017 13:39 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie pomocy społecznej
08.11.2017 11:42 WeiSS.DKiS.4020.13.2017 Ogłoszenie otwartego konkursu w zakresie rozwoju sportu w 2017 r. w dyscyplinie piłka siatkowa
30.10.2017 09:29 WEiSS.DKiS.4020.12.2017 Ogłoszenie konkursu dot rozwoju sportu 2017 w dyscyplinie : piłka ręczna
30.10.2017 09:24 WEiSS.DKiS.4020.11.2017 Ogłoszenie konkursu dot. rozwoju sportu 2017 roku w dyscyplinie : piłka nożna
19.10.2017 13:32 Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn. Koszykówka dla każdego złożonego przez MKS Głogowski Klub Koszykówki
17.10.2017 10:01 Ogłoszenie o naborze kandydatów z organizacji pozarządowych do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie
04.10.2017 13:41 Sprawozdanie w przebiegu konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie Programu Współpracy na 2018 rok
20.09.2017 14:07 WeiSS.DKiS.425.8.2017 Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn. " Siatkówka-sposób na życie młodych"
13.09.2017 14:34 WEISS.DKiS.425.11.2017 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej przez LIONS Głogów
06.09.2017 09:58 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia wkładów własnych
04.08.2017 09:18 WEiSS.DKiS.4020.11.2017 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania "Koszykówka dla Dzieci i Młodziezy"
27.07.2017 08:48 WEiSS.PWOP.525.8.2017 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty pozakonkursowej - Stowarzyszenie "Zwiedzak"
13.07.2017 14:39 WEiSS.PWOP.525.7.2017 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty pozakonkursowej Hufiec ZHP Głogów
04.07.2017 08:46 WEiSS.DKiS.4020.10.2017 Ogłoszenie o mozliwości składania uwag na realizację zadania publicznego pn. "Lekkaatletyka" złożonej w trybie poza konkursowym
03.07.2017 11:54 WEiSS.PWOP.525.6.2017 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty pozakonkursowej Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Głogowie
30.06.2017 12:27 WEiSS.DKiS.4020.9.2017 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty pozakonkursowej Stowarzyszenia "Dajmy Dzieciom Nadzieję"
28.06.2017 09:32 WeiSS.DKiS.4020.8.2017 Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego pn. "II Głogowska Biesiada Seniorów" złożonego w trybie poza konkursowym przez Stowarzyszenie A juro?
02.06.2017 07:55 WeiSS.DKiS.4020.7.2017 Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego pn. " Sport drogą do usprawnienia"
31.05.2017 11:37 WEiSS.PWOP.0008.2.2017 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Głogów z organizacjami pozarządowymi za rok 2016

1 2 następna