Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.02.2017 09:05 WO.DOK.0050.38.2017 Zarządzenie Nr 038/2017 w sprawie: rozłożenia na raty należności pieniężnej z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty
22.02.2017 12:26 WO.DOK.0050.35.2017 Zarządzenie Nr 035/2017 w sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej
22.02.2017 12:21 WO.DOK.0050.34.2017 Zarządzenie Nr 034/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
22.02.2017 12:14 WO.DOK.0050.30.2017 Zarządzenie Nr 030/2017 w sprawie:zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntyu gminnego pod pawilonem handlowym
17.02.2017 14:24 WO.DOK.0050.33.2017 Zarządzenie Nr 033/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
07.02.2017 10:20 WO.DOK.0050.24.2017 Zarządzenie Nr 024/2017 w sprawie: zrzeczenia się odszkodowania przysługującego Gminie Miejskiej Głogów w związku z utratą prawa własności do nieruchomości
03.02.2017 11:00 WO.DOK.0050.26.2017 Zarządzernie Nr 026/2017 w sprawie: zrzeczenia się odszkodowania przysługującego Gminie Miejskiej Głogów w związku z utratą prawa własności
03.02.2017 10:55 WO.DOK.0050.25.2017 Zarządzenie Nr 025/2017 w sprawie: zrzeczenia się odszkodowania przysługującego Gminie Miejskiej Głogów w związku z utratą prawa własności
26.01.2017 12:21 WO.DOK.0050.20.2017 Zarządzenie Nr 018/2017 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego
26.01.2017 12:14 WO.DOK.0050.14.2017 Zarządzenie Nr 014/2017 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego
23.01.2017 08:45 WO.DOK.0050.16.2017 Zarządzenie Nr 016/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
23.01.2017 08:38 WO.DOK.0050.15.2017 Zarządzenie Nr 015/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
20.01.2017 11:07 WO.DOK.0050.13.2017 Zarządzenie Nr 013/2017 w sprawie: przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku na rzecz Gminy Miejskiej Głogów
17.01.2017 09:30 WO.DOK.0050.10.2017 Zarządzenie Nr 010/2017 w sprawie: odpłatnego rozwiązania umowy użytkowania wieczystego działki gruntu
04.01.2017 13:38 WO.DOK.0050.2.2017 Zarządzenie Nr 002/2017 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonem handlowym

poprzednia 1 2 3 4