Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.09.2017 13:33 WO.DOK.0050.188.2017 Zarządzneie Nr 188/2017 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności budynkowej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów
22.09.2017 08:26 WO.DOK.0050.187.2017 Zarządzenie Nr 187/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
22.09.2017 08:20 WO.DOK.0050.186.2017 Zarządzenie Nr 186/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
19.09.2017 09:25 WO.DOK.0050.180.2017 Zarządzenie Nr 180/2017 w sprawie: nabycia do zasobów Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości będącej własnością Gminy Jerzmanowa
19.09.2017 09:21 WO.DOK.0050.179.2017 Zarządzenie Nr 179/2017 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów
13.09.2017 14:39 WO.DOK.0050.172.2017 Zarządzenie Nr 172/2017 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów
13.09.2017 12:59 WO.DOK.0050.178.2017 Zarządzenie Nr 178/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia stawki czynszu
13.09.2017 12:18 WO.DOK.0050.177.2017 Zarządzneie Nr 177/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej
12.09.2017 09:34 WO.DOK.0050.176.2017 Zarządzenie Nr 176/2017 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
12.09.2017 09:31 WO.DOK.0050.175.2017 Zarządzenie Nr 175/2017 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego
12.09.2017 09:26 WO.DOK.0050.173.2017 Zarządzenie Nr 173/2017 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
08.09.2017 14:20 WO.DOK.0050.173.2017 Zarządzenie Nr 173/2017 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
06.09.2017 08:38 WO.DOK.0050.171.2017 Zarządzenie Nr 171/2017 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonami handlowymi
31.08.2017 13:25 WO.DOK.0050.166.2017 Zarządzenie Nr 166/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
31.08.2017 12:55 WO.DOK.0050.162.2017 Zarządzenie Nr 162/2017 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
17.08.2017 11:05 WO.DOK.0050.160.2017 Zarządzenie Nr 160/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
17.08.2017 10:58 WO.DOK.0050.159.2017 Zarządzenie Nr 159/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
17.08.2017 10:49 WO.DOK.0050158.2017 Zarządzenie Nr 158/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
17.07.2017 13:10 WO.DOK.0050.131.2017 Zarządzenie Nr 131/2017 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonem handlowym
13.07.2017 09:02 WO.DOK.0050.134.2017 Zarządzenie Nr 134/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
13.07.2017 08:57 WO.DOK.0050.133.2017 Zarządzenie Nr 133/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
23.06.2017 09:54 WO.DOK.0050.122.2017 Zarządzenie Nr 122/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
20.06.2017 12:36 WO.DOK.0050.121.2017 Zarządzenie Nr 121/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z równoczesną sprzedażą położonej na nieruchomości budowli
12.06.2017 10:35 WO.DOK.0050.116.2017 Zarządzenie Nr 116/2017 w sprawie: oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 miesięcy części nieruchomości gruntowej niezabudowanej
09.06.2017 12:15 WO.DOK.0050.115.2017 Zarządzenie Nr 115/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
05.06.2017 15:13 WO.DOK.0050.107.2017 Zarządzenie Nr 107/2017 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego
30.05.2017 10:58 WO.DOK.0050.103.2017 Zarządzenie Nr 103/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
30.05.2017 10:54 WO.DOK.0050.101.2017 Zarządzenie Nr 101/2017 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Głogów
24.05.2017 08:40 WO.DOK.0050.100.2017 Zarządzenie Nr 100/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
24.05.2017 08:36 WO.DOK.0050.99.2017 Zarządzenie Nr 099/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

poprzednia 1 2 3 4 następna