Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.02.2020 10:42 WO.DOK.0050.223.2017 Zarządzenie nr 223/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020”
19.02.2020 10:39 WO.DOK.0050.222.2017 Zarządzenie nr 222/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”
19.02.2020 10:10 WO.DOK.0050.129.2017 Zarządzenie nr 129/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 32/2011 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
19.02.2020 09:54 WO.DOK.0050.47.2017 Zarządzenie nr 47/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2021”
04.01.2018 12:27 WO.DOK.0050.254.2017 Zarządzenie Nr 254/2017 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego
04.01.2018 12:21 WO.DOK.0050.252.2017 Zarządzenie Nr 252/2017 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego
04.01.2018 12:16 WO.DOK.0050.251.2017 Zarządzenie Nr 251/2017 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego
18.12.2017 09:36 WO.DOK.0050.247.2017 Zarządzenie Nr 247/2017 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym
14.12.2017 08:32 WO.DOK.0050.246.2017 Zarządzenie Nr 246/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
14.12.2017 08:26 WO.DOK.0050.245.2017 Zarządzenie Nr 245/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
13.12.2017 12:57 WO.DOK.0050.241.2017 Zarządzenie Nr 241/2017 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w V przetargu ustnym nieograniczonym
13.12.2017 12:53 WO.DOK.0050.240.2017 Zarządzenie Nr 240/2017 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym
12.12.2017 13:34 WO.DOK.0050.243.2017 Zarządzenie Nr 243/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
06.12.2017 08:44 WO.DOK.0050.237.2017 Zarządzenie Nr 237/2017 w sprawie: oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych
01.12.2017 09:51 WO.DOK.0050.231.2017 Zarządzenie Nr 231/2017 w sprawie: oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej
01.12.2017 09:46 WO.DOK.0050.232.2017 Zarządzenie Nr 232/2017 w sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej
29.11.2017 08:59 WO.DOK.0050.229.2017 Zarządzenie Nr 229/2017 w sprawie: rozłożenia na raty należności pieniężnej z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty
20.11.2017 12:04 WO.DOK.0050.224.2017 Zarządzenie Nr 224/2017 w sprawie: oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej
09.11.2017 10:18 WO.DOK.0050.215.2017 Zarządzenie Nr 215/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
09.11.2017 09:59 WO.DOK.0050.214.2017 Zarządzenie Nr 214/2017 w sprawie: umorzenia zadłużenia z tytułu użytkowania wieczystego
03.11.2017 10:41 WO.DOK.0050.211.2017 Zarządzenie Nr 211/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
02.11.2017 12:41 WO.DOK.0050.210.2017 Zarządzenie Nr 210/2017 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
02.11.2017 12:36 WO.DOK.0050.209.2017 Zarządzenie Nr 209/2017 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
02.11.2017 12:31 WO.DOK.0050.208.2017 Zarządzenie Nr 208/2017 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
25.10.2017 11:20 WO.DOK.0050.204.2017 Zarządzenie Nr 204/2017 w sprawie: nabycia do zasobów Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej
19.10.2017 10:57 WO.DOK.0050.203.2017 Zarządzenie Nr 203/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
11.10.2017 10:28 WO.DOK.0050.196.2017 Zarządzenie Nr 196/2017 w sprawie: przekazania ZGM w zarządzanie i administrowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Wojska Polskiego 38
09.10.2017 13:37 WO.DOK.0050.195.2017 Zarządzenie Nr 195/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
04.10.2017 10:07 WO.DOK.0050.194.2017 Zarządzenie Nr 194/2017 w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej
03.10.2017 14:11 WO.DOK.0050.191.2017 Zarządzenie Nr 191/2017 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Miejskiej Głogów

1 2 3 4 następna