Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.05.2016 09:22 Konkurs w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
01.04.2016 12:44 WEiSS.DKiS.4020.5.2016 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert pt. Trener Osiedlowy
09.03.2016 14:19 WEiSS.DKiS.425.1.2016 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty UKS Legion złożonej w trybie poza konkursowym
29.02.2016 14:24 OGŁOSZENIE- Trener osiedlowy- darmowe zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z miasta Głogowa
08.02.2016 11:41 ZHP- Odwołanie, Decyzja Prezydenta 2016 -Konkurs Ofert
29.01.2016 10:06 WEiSS.DKiS.4020.3.2016 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z dnia 20.01.2016 z dnia 21.01.2016 r.
26.01.2016 12:34 WEiSS.DKiS.4020.1.2016 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 21.01.2016 r.
21.01.2016 13:59 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie Pomocy Społecznej z dnia 15.01.2016 r.
21.01.2016 13:56 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia z dnia 13.01.2016 r.
18.12.2015 12:38 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
10.12.2015 09:38 Ogłoszenie, Konkurs Ofert na 2016 r. Pomoc Społeczna

poprzednia 1 2