Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.12.2016 14:25 WEiSS.DKiS.4020.16.2016 Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - piłka nożna halowa
01.12.2016 11:07 WEiSS.DKiS.4020.15.2016 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 2
01.12.2016 11:05 WEiSS.DkiS.4020.14.2016 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
01.12.2016 11:03 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia
01.12.2016 10:59 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację wieloletniego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
01.12.2016 09:37 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
24.11.2016 08:42 WEiSS.DKiS.4020.13.2016 Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - sportowe szkolenie dzieci i młodzieży
27.09.2016 09:22 WEiSS.DKiS.4020.11.2016 Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w sprawie SPR CHROBRY
26.09.2016 08:47 WEiSS.DKiS.4020.12.2016 Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego złożonej w trybie poza konkursowym
23.09.2016 10:13 Oferta pozakonkursowa Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane
09.09.2016 09:41 Oferta poza konkursowa Stowarzyszenia Klubu Kibiców Niepełnosprawnych
05.09.2016 14:59 Wyniki konsultacji Projektu Programu Współpracy na rok 2017
21.07.2016 14:24 Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - projekt literacko-muzyczny
19.07.2016 10:29 Ogłoszenie Publicznych Konsultacji w sprawie projektu Programu Współpracy
11.07.2016 12:57 Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w zakresie wkładów własnych
10.06.2016 10:11 Protokół z posiedzenia komisji - przewodnik edukacyjny
10.06.2016 10:09 Protokół z posiedzenia komisji - wkłady własne
07.06.2016 08:15 WEiSS.PWOP.525.2.2016 Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego zlozonego w trybie poza konkursem
07.06.2016 08:11 Protokół z posiedzenia komisji konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej z dnia 03.06.2016
07.06.2016 08:08 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej z dnia 03.06.2016
23.05.2016 14:15 WEiSS.DKiS.410.1.2016 Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego złożonego przez Stowarzyszenie LOK w trybie poza konkursowym
23.05.2016 12:32 WEiSS.425.25.2016 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty Towarzystwa Cyklistów Chrobry
13.05.2016 11:22 Konkurs - wady postawy 2016
13.05.2016 11:22 Konkurs -wady wzroku 2016
13.05.2016 11:21 Konkurs - Nauka samobadania piersi 2016
13.05.2016 10:05 WEiSS.DKiS.4020.17.2016 Konkurs Historia Glogowa dla najmłodszych- przewdonik edukacyjny
13.05.2016 10:04 Konkurs na wkłady własne
10.05.2016 09:31 WEiSS.DKiS.425.24.2016 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie poza konkursowym -Automobilklub Głogów
06.05.2016 09:25 Konkurs na prowadzenie Banku Żywności
06.05.2016 09:22 Konkurs w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej

1 2 następna