Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.01.2021 10:03 17.WSO.BOM.3 Przyjęcie wniosku o wydanie zaświadczenia o dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
13.01.2021 09:45 16.WSO.BOM.3 Przyjęcie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim
12.02.2019 12:42 WSO.BOM.3 Potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie profilu zaufanego ePUAP
15.03.2019 12:50 1.WSO.BOM.4 Udzielenie /dostosowanie / zmiana licencji / o wydanie wpisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
21.03.2019 08:45 3.WSO.BOM.3 Udzielenie / zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
15.03.2019 10:12 2.WSO.BOM.3 Udzielenie / zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym.
15.03.2019 11:06 8.WSO.BOM.3 Udzielenie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych.
22.03.2019 10:38 15.WSO.BOM.3 Zgłoszenie do ewidencji obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
21.03.2019 08:50 4.WSO.BOM.3 Wygaszenie ważności licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką w związku z likwidacją działalności/ zrzeczenia się licencji
15.03.2019 14:50 11.WSO.BOM.3 Zmiana stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych
21.03.2019 10:12 5.WSO.BOM.3 Wygaszenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
15.03.2019 13:35 6.WSO.BOM.3 Wygaszenie zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
15.03.2019 14:15 14.WSO.BOM.3 Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane ze „zbioru ewidencji działalności gospodarczej” prowadzonej przez Prezydenta Miasta Głogowa
21.03.2019 14:15 9.WSO.BOM.3 Udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia podczas imprezy zamkniętej organizowanej w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta
21.03.2019 13:17 7.WSO.BOM.3 Udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
21.03.2019 14:19 10.WSO.BOM.3 Udzielenie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
21.03.2019 09:02 13.WSO.BOM.3 Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej