Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.02.2020 11:32 WO.DOK.0050.253.2016 Zarządzenie nr 253/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017”
19.02.2020 10:55 WO.DOK.0050.23.2016 Zarządzenie nr 23/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 32/2011 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
23.12.2016 10:55 WO.DOK.0050.264.2016 Zarządzenie Nr 264/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 19.12.2016r. w spr. zmian budżetu GMG w 2016 r.
20.12.2016 11:28 WO.DOK.0050.260.2016 Zarządzenie Nr 260/2016 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonem handlowym
20.12.2016 11:00 WO.DOK.0050.259.2016 Zarządzenie Nr 259/2016 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnegopod pawilonem handlowym
15.12.2016 09:57 WO.DOK.0050.258.2016 Zarządzenie Nr 258/2016 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
13.12.2016 11:27 WO.DOK.0050.256.2016 Zarządzenie Nr 256/2016 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
13.12.2016 11:21 WO.DOK.0050.255.2016 Zarządzenie Nr 255/2016 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
08.12.2016 09:53 WO.DOK.0050.252.2016 Zarządzenie Nr 252/2016 w sprawie: nabycia do zasobów Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa
28.11.2016 12:42 WO.DOK.0050.247.2016 Zarządzenie Nr 247/2016 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
21.11.2016 10:26 WO.DOK.0050.238.2016 Zarządzenie Nr 238/2016 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
21.11.2016 10:20 WO.DOK.0050.237.2016 Zarządzenie Nr 237/2016 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
18.11.2016 11:54 WO.DOK.0050.234.2016 Zarządzenie Nr 234/2016 w sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruuntowej
10.11.2016 09:11 WO.DOK.0050.230.2016 Zarządzenie Nr 230/2016 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
09.11.2016 13:48 WO.DOK.0050.224.2016 Zarządzenie Nr 224/2016 w sprawie: ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste
09.11.2016 13:42 WO.DOK.0050.228.2016 Zarządzenie Nr 228/2016 w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych
08.11.2016 13:17 WO.DOK.0050.225.2016 Zarządzenie Nr 225/2016 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu pod pawilonem handlowym
07.11.2016 15:09 WO.DOK.0050.223.2016 ZPM Nr 223/2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów w 2016 r. z dn. 31.10.2016r.
28.10.2016 10:26 WO.DOK.0050.220.2016 Zarządzenie Nr 220/2016 w sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej
28.10.2016 09:03 WO.DOK.0050.218.2016 ZPM Nr 218/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Głogów w 2016 r. z dnia 21.10.16r.
28.10.2016 08:59 WO.DOK.0050.211.2016 ZPM Nr 211/2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów z dnia 10.10.2016r.
28.10.2016 08:46 III kw.2016 Budżet GMG Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów oraz umorzenia należności za III kwartał 2016 roku
24.10.2016 13:51 WO.DOK.0050.217.2016 Zarządzenie Nr 217/2016 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości z tytułu zobowiązań za dzierżawę gruntu pod pawilonem handlowym
13.10.2016 13:43 WO.DOK.0050.212.2016 Zarządzenie Nr 212/2016 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
06.10.2016 13:53 WO.DOK.0050.203.2016 Zarządzenie Nr 203/2016 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej - przedłużenia umów dzierżaw
05.10.2016 14:44 WO.DOK.0050.209.2016 Zarządzenie Nr 209/2016 w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej niezabudowanej ul. Legnicka-Obrońców Pokoju
30.09.2016 09:46 WO.DOK.0050.204.2016 Zarządzenie Nr 204/2016 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
23.09.2016 08:30 WO.DOK.0050.202.2016 Zarządzenie Nr 202/2016 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
23.09.2016 08:26 WO.DOK.0050.200.2016 Zarządzenie Nr 200/2016 w sprawie: oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 miesięcy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Nadodrzańskiej
08.09.2016 13:11 WO.DOK.0050.194.2016 Zarządzenie Nr 194/2016 w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz Automobilklubu "Głogów"

1 2 3 4 następna