Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.11.2022 13:06 WEKiS.DE.4431.25.2022 OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa
17.11.2022 13:09 WOŚ.DŚ.6220.26.2022.8 Obwieszczenie
15.11.2022 12:44 WOŚ.DŚ.6220.33.2022.6 Zawiadomienie
07.11.2022 11:53 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
31.10.2022 13:36 WOŚ.DŚ.6220.36.2021.14 Obwieszczenie
26.10.2022 13:26 WEKIS.DE.4431.22.2022 OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa
25.10.2022 12:48 WOŚ.DŚ.6220.33.2022.3 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
30.09.2022 14:45 WEKiS.DE.4431.13.2022 OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa
22.09.2022 10:59 DOW-G-I.7440.4.2022.RR Obwieszczenie Marszałak Województwa Dolnośląskiego
29.08.2022 10:23 DOW-G-I.7440.4.2022.RR Obwieszczenie Marszałak Województwa Dolnośląskiego
18.08.2022 09:06 ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Głogowa
09.08.2022 12:43 DOW-G-I.7440.4.2022.RR Obwieszczenie-wszczęcie post.Głogów w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno- inżynierskich występujących w podłożu projektowanej inwestycji budowy obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12"
03.08.2022 13:47 Ogłoszenie - Prezydent Miasta Głogowa przystąpił do opracowania "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miejskiej Głogów"
20.07.2022 12:04 WOOŚ.420.19.2021.JS.37 Obwieszczenie
24.06.2022 08:33 OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa
27.04.2022 08:28 Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na 2022r.
08.04.2022 09:01 Wykaz udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2022 roku
22.03.2022 14:25 WRM.DPiA.6733.1.9.2022GZ Obwieszczenie
17.02.2022 11:45 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie
28.01.2022 15:25 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 28 stycznia 2022r. o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pn. projektu „Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”
24.11.2021 14:41 WEKIS.DE.4431.13.2021 OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa
28.10.2021 08:29 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa
17.08.2021 14:18 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 17 sierpnia 2021 r. o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego
28.10.2020 10:29 OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa
14.10.2020 13:11 Informacja o wszczęciu postępowania
12.10.2020 10:44 Obwieszczenie Obwieszczenie dot. budowy drogi wzdłuż cmentarza na os. Brzostów pomiędzy ul. Piłsudskiego i Malinową - etap I i II
11.09.2020 12:59 Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia - Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych projektowanej inwestycji budowy obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12
29.06.2020 08:10 O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa
11.03.2020 15:13 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 11 marca 2020 r. o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego
03.12.2019 11:59 OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATOWEGO

1 2 następna