Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.06.2022 08:33 OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa
15.06.2022 11:01 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
27.04.2022 08:28 Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na 2022r.
08.04.2022 09:01 Wykaz udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2022 roku
22.03.2022 14:25 WRM.DPiA.6733.1.9.2022GZ Obwieszczenie
17.02.2022 11:45 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie
28.01.2022 15:25 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 28 stycznia 2022r. o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pn. projektu „Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”
24.11.2021 14:41 WEKIS.DE.4431.13.2021 OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa
28.10.2021 08:29 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa
17.08.2021 14:18 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 17 sierpnia 2021 r. o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego
28.10.2020 10:29 OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa
14.10.2020 13:11 Informacja o wszczęciu postępowania
12.10.2020 10:44 Obwieszczenie Obwieszczenie dot. budowy drogi wzdłuż cmentarza na os. Brzostów pomiędzy ul. Piłsudskiego i Malinową - etap I i II
11.09.2020 12:59 Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia - Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych projektowanej inwestycji budowy obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12
29.06.2020 08:10 O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa
11.03.2020 15:13 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 11 marca 2020 r. o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego
03.12.2019 11:59 OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATOWEGO
04.11.2019 07:40 WEKiS.DE.4431.6.2019 O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa
22.08.2019 13:10 OGŁOSZENIE O NABORZE WOLONTARIUSZY DO MIEJSKIEGO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZAT W GŁOGOWIE
30.04.2019 08:16 O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa
18.12.2018 10:31 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa
31.10.2018 15:07 O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa
04.09.2018 08:01 Informacja o ogłoszeniu konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Srodowiska przed halasem
16.07.2018 10:29 Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska
09.07.2018 11:44 Obwieszczenie - Program Ochrony Środowiska 2019-2021 - informacja o przystąpieniu do opracowania
29.03.2018 15:02 Ogłoszenie w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa.
01.02.2018 10:54 WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW, UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW W 2018 ROKU
31.01.2018 07:32 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa.
17.07.2017 13:24 AB.6740.802.2016 zawiadomienie
08.06.2017 11:13 obwieszczenie

1 2 następna