Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.06.2021 13:09 WOŚ.DŚ.6220.13.2021.7 Obwieszczenie
11.06.2021 07:53 GGRiOŚ.6220.5.2021 Zawiadomienie-Obwieszczenie
08.06.2021 12:13 WOŚ.DŚ.6220.13.2021 Obwieszczenie
20.05.2021 14:46 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo-usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
13.05.2021 14:52 WR.ZUZ.5.4210.564.2020.KS/MK Informacja o wszczęciu postępowania
30.04.2021 07:26 WOŚ.DŚ.6220.16.2020.9 Obwieszczenie
03.03.2021 13:28 Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
20.11.2020 10:46 WR.ZUZ.5.4210.598.2020.MK Informacja o wszczęciu postępowania
18.11.2020 10:05 WOŚ.DŚ.6220.52.2019.12 Zawiadomienie
28.10.2020 10:29 OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa
14.10.2020 13:11 Informacja o wszczęciu postępowania
12.10.2020 10:44 Obwieszczenie Obwieszczenie dot. budowy drogi wzdłuż cmentarza na os. Brzostów pomiędzy ul. Piłsudskiego i Malinową - etap I i II
08.10.2020 12:48 WR.ZUZ.5.4210.171.2020.MK Informacja
08.10.2020 12:11 WOŚ.DŚ.6220.48.2019.8 Obwieszczenie
11.09.2020 12:59 Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia - Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych projektowanej inwestycji budowy obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12
07.08.2020 09:02 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Paulinów w Głogowie
29.06.2020 08:10 O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa
11.03.2020 15:13 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 11 marca 2020 r. o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego
24.01.2020 10:13 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie
24.01.2020 10:08 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów komunikacji i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
24.01.2020 10:04 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
24.01.2020 09:49 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie
05.12.2019 14:23 WRM.DPiA.6733.7.2.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta Głogowa o złożonym wniosku
03.12.2019 11:59 OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATOWEGO
04.11.2019 07:40 WEKiS.DE.4431.6.2019 O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa
23.10.2019 12:28 WOŚ.DŚ.6220.21.2019.10 Obwieszczenie
23.08.2019 11:32 WOŚ.DŚ.6220.20.2019 Obwieszczenie
22.08.2019 13:10 OGŁOSZENIE O NABORZE WOLONTARIUSZY DO MIEJSKIEGO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZAT W GŁOGOWIE
12.06.2019 09:17 WOŚ.DŚ.6220.2.2019 Obwieszczenie
05.06.2019 08:34 WOŚ.DŚ.6220.15.2019 Obwieszczenie

1 2 następna