Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.10.2018 15:07 O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa
29.10.2018 08:04 IZ.BWiP.271.2.1.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie konsultacji społecznych projektu "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej na terenie Głogowa"
12.10.2018 08:00 przetarg ustny nieograniczony
04.09.2018 08:01 Informacja o ogłoszeniu konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Srodowiska przed halasem
16.07.2018 10:29 Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska
16.07.2018 08:35 IZ.BWiP.271.2.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie przystąpienia do opracowania analizy kosztów i korzyści dotyczących wykorzystania autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji zbiorowej
09.07.2018 11:44 Obwieszczenie - Program Ochrony Środowiska 2019-2021 - informacja o przystąpieniu do opracowania
29.03.2018 15:02 Ogłoszenie w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa.
01.02.2018 10:54 WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW, UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW W 2018 ROKU
31.01.2018 07:32 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa.
18.12.2017 12:06 WK.DOŚ.6220.55.2017.2 Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
02.10.2017 07:35 WK.DOŚ.6220.29.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji
17.07.2017 13:24 AB.6740.802.2016 zawiadomienie
08.06.2017 11:13 obwieszczenie
11.04.2017 10:51 WK.DOŚ.6220.40.2016 Obwieszczenie o wydanej decyzji
30.03.2017 08:47 Ogłoszenie Prezydenta Miasta w spr. podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa.
26.01.2017 10:28 AB.6740.802.2016 Obwieszczenie Starosty Głogowskiego
25.01.2017 14:39 AB.6740.817.2016 Obwieszczenie Starosty Glogowskiego
10.11.2016 12:23 AB.6740.266.2016 Obwieszczenie Starosty Głogowskiego
12.08.2016 13:35 AB.6740.266.2016 OBWIESZCZENIE STAROSTY GŁOGOWSKIEGO
27.07.2016 11:48 AB.6740.138.2016 zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
26.08.2015 11:31 Decyzja nr 463/2015 Obwieszczenie Starosty Głogowskiego dot. rozbudowy ul. Budziszyńskiej.
15.06.2015 13:01 WK.DGM.602.35.2015 Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Głogowa” wraz z prognozą oddziaływania Planu na środowisko