Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.09.2021 09:44 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłu miedziowego Głogów – Huta w Głogowie
06.09.2021 13:45 WOŚ.DŚ.6220.12.2021 Obwieszczenie
03.09.2021 12:37 WOŚ.DŚ.6220.10.2021.8 Zawiadomienie
27.08.2021 12:26 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie i zmany mpzp zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz mpzp terenów, położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie
17.08.2021 14:18 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 17 sierpnia 2021 r. o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego
30.07.2021 10:42 WOŚ.DŚ.6220.4.2021.8 Obwieszczenie
28.07.2021 13:17 WOŚ.DŚ.6220.10.2021.5 Zawiadomienie
26.07.2021 14:31 WOŚ.DŚ.6220.3.2021 Obwieszczenie
23.07.2021 15:14 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Głogowa
30.06.2021 13:09 WOŚ.DŚ.6220.15.2020 Obwieszczenie
25.06.2021 12:44 WIM.DK. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 25.06.2021 r.
24.06.2021 14:29 WOŚ.DŚ.6220.52.2019 Obwieszczenie
21.06.2021 13:09 WOŚ.DŚ.6220.13.2021.7 Obwieszczenie
11.06.2021 07:53 GGRiOŚ.6220.5.2021 Zawiadomienie-Obwieszczenie
08.06.2021 12:13 WOŚ.DŚ.6220.13.2021 Obwieszczenie
13.05.2021 14:52 WR.ZUZ.5.4210.564.2020.KS/MK Informacja o wszczęciu postępowania
30.04.2021 07:26 WOŚ.DŚ.6220.16.2020.9 Obwieszczenie
03.03.2021 13:28 Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
20.11.2020 10:46 WR.ZUZ.5.4210.598.2020.MK Informacja o wszczęciu postępowania
18.11.2020 10:05 WOŚ.DŚ.6220.52.2019.12 Zawiadomienie
28.10.2020 10:29 OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa
14.10.2020 13:11 Informacja o wszczęciu postępowania
12.10.2020 10:44 Obwieszczenie Obwieszczenie dot. budowy drogi wzdłuż cmentarza na os. Brzostów pomiędzy ul. Piłsudskiego i Malinową - etap I i II
08.10.2020 12:48 WR.ZUZ.5.4210.171.2020.MK Informacja
08.10.2020 12:11 WOŚ.DŚ.6220.48.2019.8 Obwieszczenie
11.09.2020 12:59 Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia - Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych projektowanej inwestycji budowy obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12
07.08.2020 09:02 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Paulinów w Głogowie
29.06.2020 08:10 O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa
11.03.2020 15:13 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 11 marca 2020 r. o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego
24.01.2020 10:13 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie

1 2 3 następna