Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.03.2023 10:10 WO.DOK.152.2.2023 Petycja dot. przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo
09.03.2023 11:28 WO.DOK.152.1.2023 Petycja dot. zdjęcia flagi ukraińskiej sprzed siedziby Urzędu Miasta
28.06.2016 14:19 ZBIORCZE INFORMACJE O PETYCJACH
07.02.2023 14:27 WO.DOK.152.5.2022 Petycja - planowanie przestrzenne
26.10.2022 10:45 WO.DOK.152.4.2022 Petycja w sprawie jakości powietrza w urzędzie miejskim.
22.07.2022 09:17 WO.DOK.152.3.2022 Odpowiedź na petycję z dnia 11.04.2022 r. dotyczącą budowy brakującej części ul. Akacjowej w Głogowie.
08.06.2022 10:50 WEKiS.DE.4424.190.2022 Petycja rodziców uczniów klasy 4c Szkoły Podstawowej im. Henryka III Głogowskiego nr 14 w Głogowie w sprawie likwidacji klasy 4c.
08.06.2022 10:45 WEKiS.DE.4424.193.2022 Petycja rodziców uczniów klas 3 Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu nr 12 w Głogowie w sprawie rozwiązania klas.
08.06.2022 10:33 WEKiS.DE.4424.194.2022 Petycja rodziców uczniów klas V Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich nr 3 w Głogowie w sprawie łączenia klas
25.02.2022 08:24 WO.DOK. 152.1.2022 Petycja w sprawie „zabezpieczenia środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych w budżecie na rok 2022 oraz środków finansowych na kolejne lata, celem wykonania stosownych badań mieszkańców, wody pitnej oraz detoksykacji strutych mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów, a w szczególności dzieci”
03.02.2022 09:11 WIM.DK.152.1.2022 Petycja w sprawie podjęcia działań, których celem będzie wstrzymanie decyzji dotyczącej wypowiedzenia umowy na dostarczanie wody dla mieszkańców ul. Miodowej w Głogowie
06.04.2021 09:13 WEKiS.DE.033.1.2021 Petycja dotycząca Inicjatywy-Dbajmy o Rozwój Młodzieży i Rodziny-Wspierajmy Rozwój Infrastruktury w tym obszarze
11.12.2020 13:44 IZ.BW.152.1.2020 Petycja w sprawie bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej w stopniu lekkim lub umiarkowanym
06.10.2020 09:23 WEKiS.DE.033.2.2020 Program edukacyjny pod hasłem „Przygotujmy lepszy świat”.
31.03.2020 13:15 Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
24.12.2019 07:45 Petycja Rodziców klas VI Szkoły Podstawowej Nr 10 w Głogowie
29.08.2019 13:03 Petycja w interesie publicznym
11.06.2019 11:34 Petycja dotycząca "Incjatywy - Zmieniamy Gminy na Lepsze - wszyscy dbajmy o oszczędności w wydawaniu naszych podatków"
29.03.2019 12:17 Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
26.03.2019 11:46 WRM.DPG.152.1.2019.ML Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
15.11.2018 12:59 DOK.152.1.2018 Petycja o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia - w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych
10.09.2018 14:50 WRM.DPG.152.1.2018 Inicjatywa - Efektywność Energetyczna - lekarstwem na SMOG - Zmieniajmy Gminy na Lepsze
15.11.2017 12:43 WO.DOK.152.3.2017 Petycja w sprawie zamieszczenia na stronie internetowej Gminy Miejskiej Głogów wydzielonego obszaru- zakładki Kącik Przedsiębiorcy
13.09.2017 13:05 Program „Wzorowa Łazienka”
11.09.2017 12:56 Petycja dot. budowy brakującej części ulicy Świętej Jadwigi Śląskiej
05.09.2017 07:44 Inicjatywa - Zdrowie Najmłodszych - Zmieniajmy Gminy i Samorządy na Lepsze
15.03.2017 09:06 WO.DOK.152.1.2017 Publiczny rejestr umów.
14.10.2016 14:04 WO.DOK.152.5.2016 Petycja do Kierownika JST (Wójta/Burmistrza/Prezydenta) - o przekazanie poniższego tekstu/petycji objętego cudzysłowem - do wszystkich podległych szkół podstawowych (również tzw. Zespoły Szkół).
05.10.2016 09:36 WO.DOK.152.4.2016 Wniosek o dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych".
26.07.2016 10:36 Odpowiedź na złożoną petycję dot. budżetu obywatelskiego

1 2 następna