Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.04.2021 09:13 Petycja dotycząca Inicjatywy-Dbajmy o Rozwój Młodzieży i Rodziny-Wspierajmy Rozwój Infrastruktury w tym obszarze
11.12.2020 13:44 IZ.BW.152.1.2020 Petycja w sprawie bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej w stopniu lekkim lub umiarkowanym
06.10.2020 09:23 WEKiS.DE.033.2.2020 Program edukacyjny pod hasłem „Przygotujmy lepszy świat”.
31.03.2020 13:15 Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
24.12.2019 07:45 Petycja Rodziców klas VI Szkoły Podstawowej Nr 10 w Głogowie
29.08.2019 13:03 Petycja w interesie publicznym
11.06.2019 11:34 Petycja dotycząca "Incjatywy - Zmieniamy Gminy na Lepsze - wszyscy dbajmy o oszczędności w wydawaniu naszych podatków"
29.03.2019 12:17 Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
26.03.2019 11:46 WRM.DPG.152.1.2019.ML Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
15.11.2018 12:59 DOK.152.1.2018 Petycja o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia - w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych
10.09.2018 14:50 WRM.DPG.152.1.2018 Inicjatywa - Efektywność Energetyczna - lekarstwem na SMOG - Zmieniajmy Gminy na Lepsze
15.11.2017 12:43 WO.DOK.152.3.2017 Petycja w sprawie zamieszczenia na stronie internetowej Gminy Miejskiej Głogów wydzielonego obszaru- zakładki Kącik Przedsiębiorcy
13.09.2017 13:05 Program „Wzorowa Łazienka”
11.09.2017 12:56 Petycja dot. budowy brakującej części ulicy Świętej Jadwigi Śląskiej
05.09.2017 07:44 Inicjatywa - Zdrowie Najmłodszych - Zmieniajmy Gminy i Samorządy na Lepsze
15.03.2017 09:06 WO.DOK.152.1.2017 Publiczny rejestr umów.
14.10.2016 14:04 WO.DOK.152.5.2016 Petycja do Kierownika JST (Wójta/Burmistrza/Prezydenta) - o przekazanie poniższego tekstu/petycji objętego cudzysłowem - do wszystkich podległych szkół podstawowych (również tzw. Zespoły Szkół).
05.10.2016 09:36 WO.DOK.152.4.2016 Wniosek o dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych".
26.07.2016 10:36 Odpowiedź na złożoną petycję dot. budżetu obywatelskiego
28.06.2016 14:19 ZBIORCZE INFORMACJE O PETYCJACH
22.03.2016 14:54 WK.DOK.152.2.2016 Petycja w interesie publicznym z dnia 17.02.2016 w sprawie wdrożenia skutecznego programu usuwania barszczu sosnowskiego
15.03.2016 14:24 WO.DOK.152.1.2016 Petycja z dnia 10.03.2016r. w sprawie "Naprawiajmy i usprawniajmy Administrację Publiczną - Informatyzacja"
15.12.2015 13:21 Petycja w przedmiocie podjęcia przez Oficjalny Serwis Internetowy Gminy/Miasta współpracy - z Wnioskodawcą w zakresie współdziałania w wykonywaniu zadań związanych ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, tworzeniem korzystnych warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej - szczególnie w obszarze funkcjonowania mikro-przedsiębiorców.
24.11.2015 08:04 WO.DOK.152.1.2015 Petycja z dnia 13.11.2015 r. w sprawie nie wynajmowania terenów należących do gminy cyrkom wykorzystującym zwierzęta