Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.07.2013 10:29 U C H W A Ł A Nr V/21/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Miejskiej Głogów na lata 2010 - 2015
10.07.2013 10:22 U C H W A Ł A Nr V/20/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na rok 2010
10.07.2013 10:18 U C H W A Ł A Nr IV/19/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głogowie na 2011 rok
10.07.2013 10:28 U C H W A Ł A Nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Ekologii, Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Głogowie
10.07.2013 10:28 U C H W A Ł A Nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Głogowie
10.07.2013 10:27 U C H W A Ł A Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Społeczno-Samorządowej, Polityki Społecznej i Rodziny (...)
10.07.2013 10:26 U C H W A Ł A Nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Głogowie
10.07.2013 10:30 UCHWAŁA NR IV/14/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnegods. przeciwdziałania (...)
10.07.2013 10:30 U C H W A Ł A Nr IV/12/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Miejskiej Głogów na lata 2010 - 2015
10.07.2013 10:26 U C H W A Ł A Nr IV/11/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
10.07.2013 10:27 U C H W A Ł A Nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2010
10.07.2013 10:19 U C H W A Ł A Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie
10.07.2013 10:23 U C H W A Ł A Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu
10.07.2013 10:25 U C H W A Ł A Nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2011 roku
10.07.2013 10:24 U C H W A Ł A Nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (...)
10.07.2013 10:24 U C H W A Ł A Nr II/4/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
10.07.2013 10:23 U C H W A Ł A Nr I/2/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Głogowie
10.07.2013 10:23 U C H W A Ł A Nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie