Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.12.2013 11:15 WO.DOK.0050.186.2013 Zarządzenie Nr 186/2013 w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjecia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Głogów
23.10.2013 09:33 WO.DOK.0050.169.2013 Zarządzenie nr 169/2013 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
23.10.2013 09:25 WO.DOK.0050.173.2013 Zarządzenie Nr 173/2013 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
14.10.2013 08:56 WO.DOK.0050.165.2013 Zarządzenie Nr 165/2013 w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego
11.10.2013 09:00 WO.DOK.0050.163.2013 Zarządzenie Nr 163/2013 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
09.10.2013 11:12 WO.DOK.0050.160.2013 Zarządzenie Nr 160/2013 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
12.09.2013 09:17 Zarządzenie nr 150/2013 w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej niezabudowanej ul. Legnicka-Obr. Pokoju.
11.09.2013 09:09 Zarządzenie 149/2013 w sprawie: ustanowienia hipoteki umownej na nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Głogów.
10.09.2013 09:03 Zarządzenie nr 148/2013 w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
09.09.2013 08:57 Zarządzenie 145/2013 w sprawie: odmowy umorzenia zaległości za 2010, 2011, 2012 i 2013 r. z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste działki gruntu o nr geod. 87/12, obr. 1 Nadodrze.