Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.01.2017 14:33 Ogłoszenie konkursowe- rozwój sportu 2017 - pozostałe dyscypliny
16.01.2017 14:28 Ogłoszenie konkursowe- rozwój sportu 2017- pilka siatkowa
16.01.2017 14:24 Ogłoszenie konkursowe- rozwój sportu 2017- dyscyplina piłka reczna
16.01.2017 14:14 Ogłoszenie konkursu dot. rozwoju sportu 2017 - dyscyplina sportowa piłka nożna
15.11.2016 13:59 WEiSS.DKiS.425.55.2016 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty - Międzyszkolny Klub Sportowy
27.10.2016 10:15 Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania w roku 2016 - sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie : piłka nożna z wyłączeniem piłki halowej
27.10.2016 09:56 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie: piłka ręczna, z wyłączeniem piłki ręcznej dziewcząt
04.08.2016 11:43 Protokół - Organizacja i przeprowadzenie zawodów kolarskich w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich
28.06.2016 13:16 Otwarty konkurs ofert - Realizacja projektu literacko-muzycznego nawiązującego do twórczości Adreasa Gryphiusa
17.12.2015 14:32 Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2016 w zakresie kultury
14.12.2015 12:02 Wyniki konsultacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
10.12.2015 09:40 Ogłoszenie, Konkurs Ofert na 2016 r. Profilaktyka Uzależnień i Promocja Zdrowia
20.11.2015 10:11 Protokół Komisji Konkursowej - SZANSA
16.11.2015 13:52 Wyniki konsultacji Projektu Programu Współpracy na rok 2016
02.11.2015 14:20 Ogłoszenie o publicznych konsultacjach
27.10.2015 13:51 Zarządzenie nr 247/2015 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 26 października 2015 w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
27.10.2015 12:01 Wyniki głosowania przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego .
08.10.2015 12:09 Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie
22.09.2015 13:00 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty MKS Piast - plywanie złożonej w trybie poza konkursowym
22.09.2015 10:45 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie poza konkursowym - Euromaster
21.09.2015 11:28 Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
18.08.2015 11:16 Ogłoszernie o możliwości składania uwag do oferty Automobilklub Głogów
22.07.2015 13:37 Ogłoszenie o mozliwości skladania uwag Cisi Pracownicy Krzyża
29.06.2015 09:28 Protokół Komisji Konkursowej "Wakacje z kulturą" - 2015
15.06.2015 08:10 Ogłoszenie konkursowe PSOUU
18.05.2015 09:11 Ogłoszenie konkursowe -Wakacje z kulturą 2015
29.04.2015 12:44 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2014
25.03.2015 10:48 Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym [
10.03.2015 14:40 Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym
26.02.2015 08:51 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartych konkursów Ofert Kulturalnych 2015

1 2 następna