Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.04.2017 11:00 RZP.271.29.2017 Przebudowa budynku sali gimnastycznej z budową instalacji wentylacji mechanicznej Gimnazjum Nr 4 w Głogowie
31.03.2017 14:25 RZP 271.27.2017 Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych oraz prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie
30.03.2017 13:18 RZP.271.26.2017 Dostawa urządzeń i wyposażenia parku survivalowego (wraz z montażem i szkoleniem obsługi) zlokalizowanego przy ul. Rudnowskiejw Głogowie
29.03.2017 14:48 RZP 271.25.2017 Opracowanie PB i PW adaptacji budynku koszarowego na budynek mieszkalny przy ul.Wojska Polskiego
29.03.2017 10:11 RZP.271.24.2017 Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3 II postępowanie
06.03.2017 14:35 RZP 271.21.2017 Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
02.03.2017 13:17 RZP 271.18.2017 Opracowanie PB i PW adaptacji budynku koszarowego na budynek mieszkalny przy ul.Wojska Polskiego
01.03.2017 14:24 RZP.271.16.2017 Remont i przebudowa ul. Daszyńskiego wraz z budową ścieżki rowerowej w Głogowie w ramach zadania pn: „Remont ul. Daszyńskiego na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Piastowskiej”
28.02.2017 13:17 RZP.271.14.2017 Opracowanie dokumentacji prokektowo-kosztorysowej wielobranżowej na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na osiedlu Piastów Śląskich w Głogowie
24.02.2017 13:40 RZP.271.17.2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Głogów
23.02.2017 09:17 RZP.271.15.2017 Dostawa drzew, krzewów oraz sadzonek kwiatów i bylin wraz z wykonaniem obsady kwietników, gazonów i ich utrzymaniem w sezonie wegetacyjnym
20.02.2017 13:10 RZP.271.10.2017 Letnie utrzymanie dróg i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w roku 2017.
14.02.2017 10:44 RZP.271.9.2017 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Keplera w Głogowie w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego”.
10.02.2017 12:34 RZP.271.8.2017 Remont jezdni drogi dojazdowej ul. Wąska w Głogowie
06.02.2017 12:13 RZP.271.5.2017 Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3
03.02.2017 11:44 RZP.271.7.2017 Przebudowa drogi wewnętrznej przy Gimnazjum nr 5
03.02.2017 09:57 RZP.271.4.2017 Rozbudowa drogi-ul. Stanisława Moniuszki wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia przejść NN 0,4 kV
02.02.2017 15:06 RZP.271.6.2017 Budowa drogi gminnej, łącznika pomiędzy ul. Perseusza i ul. Oriona w Głogowie w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych i remont ul. Perseusza”
05.01.2017 09:27 RZP.271.1.2017 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających naprzebudowie drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku od ul. Ułanów Polskich do ul. Transportowej w m. Głogów
29.11.2016 14:30 Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Głogów
25.11.2016 15:03 RZP.271.84.2016 Rozbudowa drogi Al. Wolności w Głogowie
25.11.2016 13:19 RZP 271.85.2016 Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Głogowie
18.11.2016 14:45 RZP.271.82.2016 Prowadzenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z siedziba w Głogowie przy ul. Żukowickiej 1a
16.11.2016 12:07 RZP.271.81.2016 Świadczenie usługi całodobowej obsługi monitoringu wizyjnego miasta Głogowa
08.11.2016 14:12 RZP 271.80.2016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul.Szewska
26.10.2016 14:32 RZP.271.79.2016 Letnie utrzymanie jezdni i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w latach 2017 – 2019
14.10.2016 13:26 RZP.271.77.2016 Letnie utrzymanie jezdni i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w latach 2017 – 2019
10.10.2016 14:44 RZP 271.76.2016 Rozbudowa drogi – ul .Stanisława Moniuszki wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia przejść NN 0,4 kV w ramach zadania pn: „Przebudowa ul.Stanisława Moniuszki”
04.10.2016 15:12 RZP 271.75.2016 Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn.: „Przystosowanie Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier w zakresie poruszania się”.
23.09.2016 12:30 RZP.271.73.2016 Przebudowa ul. Novarese w Głogowie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna