Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.08.2017 14:03 RZP 271.63.2017 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - etap II
31.07.2017 14:54 RZP 271.64.271 Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
31.07.2017 10:24 RZP 271.61.2017 Udzielenie kredytu długoterminowego
27.07.2017 13:08 RZP.271.62.2017 Wykonanie remontu i zabezpieczeń Pomnika - Biblioteka Świętego Pielgrzyma, Brama Brzostowska w Głogowie
25.07.2017 14:58 RZP 271.60.2017 Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
21.07.2017 12:08 RZP.271.59.2017 Docieplenie wraz z remontem i przebudową budynku przychodni lekarskiej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19
20.07.2017 09:09 RZP.271.58.2017 Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - Remont drogi dojazdowej do garaży przy ul. 1 Maja od nr 4-20
14.07.2017 12:48 RZP 271.56.2017 Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego
13.07.2017 14:00 RZP.271.57.2017 Przebudowa segmentu klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby oddziałów przedszkolnych -III
10.07.2017 10:43 RZP.271.54.2017 Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy"
07.07.2017 13:24 RZP.271.55.2017 Przebudowa ul. Morcinka – etap I
06.07.2017 12:31 RZP.271.53.2017 Budowa ul. Książąt Oleśnickich i ul. Książąt Żagańskich
04.07.2017 13:05 RZP.271.51.2017 Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4kV
30.06.2017 13:03 RZP.271.50.2017 Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku MORiUS oraz prace adaptacujne filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie
29.06.2017 12:05 RZP.271.49.2017 Docieplenie wraz z remontem i przebudową budynku przychodni lekarskiej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19
26.06.2017 10:52 RZP.271.46.2017 Termomodernizacje przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów obejmująca wykonanie termomodernizacji przedszkoli publicznych nr 17 i Nr 21
23.06.2017 09:08 RZP.271.47.2017 Przebudowa segmentu klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby oddziałów przedszkolnych.
16.06.2017 11:05 RZP.271.44.2017 Wykonanie nw. zadań inwestycyjnych: 1/ „Remont drogi pieszo-jezdnej przy ul. Plac Mieszka 5-9 oraz remont chodnika przy ul. Plac Mieszka 1-3” 2/ „Remont u. Budziszyńskiej wraz z budową miejsc postojowych”.
09.06.2017 14:48 RZP271.43.2017 Przebudowa odcinka drogi – ul. Świętosławy w Głogowie wraz z rozbudową sieci oświetleniowej w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa związana z wykonaniem miejsc parkingowych oraz zmiana nawierzchni ulicy Świętosławy od skrzyżowania z ulicą Nankera do skrzyżowania z ulicą Bolesława Śmiałego
09.06.2017 10:39 RZP.271.42.2017 Wykonanie dostawy wraz z montażem sprzętu i wyposażenia stanowiącego ekspozycje i scenografie bloku koszarowego przy ul. Koszarowej 1 w Głogowie w ramach realizacji zadania pn.: „Ekspozycje, scenografie i inne prace w bloku koszarowym
05.06.2017 10:59 RZP.271.41.2017 Przebudowa segmentu klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby oddziałów przedszkolnych
26.05.2017 13:20 RZP 271.39.2017 Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych oraz prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie
25.05.2017 14:15 RZP 271.38.2017 Odbudowa Teatru im Andreasa Gryphiusa
24.05.2017 14:51 RZP 271.36.2017 Konkurs na opracowanie koncepcji plastyczno-architektonicznej witaczy
24.05.2017 14:28 RZP.271.37.2017 Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy"
16.05.2017 12:26 RZP.271.35.2017 Dostawa automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) wraz z przeszkoleniem mieszkańców Głogowa w zakresie użytkowania oraz defibrylatora transportowego z teletransmisją danych
21.04.2017 12:58 RZP 271.33.2017 Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych oraz prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie
14.04.2017 10:42 RZP 271.32.2017 Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
11.04.2017 13:25 RZP 271.30.2017 Wykonanie badań mieszkńców Głogowa pod kątem obecności arsenu i opracowanie raportu z badań
11.04.2017 09:35 RZP.271.28.2017 Dostawa sprzętu i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Głogowie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna