Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.07.2018 10:28 RZP 271.36.2018 udzielenie kredytu długoterminowego
25.07.2018 13:52 RZP.271.38.2018 Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru budynku Ratusza - I etap- 2 postępowanie
23.07.2018 11:50 RZP 271.33.2018 Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
23.07.2018 08:37 RZP.271.34.2018 Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów
10.07.2018 13:29 RZP.271.30.2018 Dostawa macierzy do Urzędu Miejskiego w Głogowie
29.06.2018 09:48 RZP.271.29.2018 Wykonanie zadania pn.: „Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Ratusza – I etap”
26.06.2018 09:36 RZP.271.28.2018 Wykonanie zadania "Przebudowa ul. Morcinka I i II etap"
21.06.2018 12:50 RZP 271.27.2018 Dostawa i montaz wyposażenia w ramach projektu Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
24.05.2018 12:54 RZP.271.26.2018 Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański- II postępowanie
22.05.2018 11:16 RZP. 271.25.2018 Przystosowanie PP Nr 20 do przepisów ppoż - etap II
04.05.2018 09:41 RZP.271.23.2018 Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa - część I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
02.05.2018 14:05 RZP.271.24.2018 Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański
16.04.2018 10:58 RZP.271.21.2018 Budowa ścieżek i alejek na cmentarzu przy ul. Świerkowej w Głogowie
29.03.2018 09:55 RZP.271.19.2018 Dostawa komputerów
27.03.2018 11:08 RZP.271.18.2018 Przystosowanie PP nr 20 do przepisów ochrony ppoż.
16.03.2018 14:00 RZP.271.17.2018 Budowa drogi wraz z budową odwodnienia i oświetlenia oraz budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Wojska Polskiego w Głogowie w ramach realizacji zadania pn.: „Droga dla skomunikowania budynku koszarowego adaptowanego na budynek mieszkalny z budynkiem TBS Nr 15”
14.03.2018 13:58 RZP 271.14.2018 Dostawa i montaz wyposażenia w ramach projektu Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
13.03.2018 09:39 RZP.271.15.2018 Dostawa sprzętu i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Głogowie
09.03.2018 14:44 RZP 271.16.2018 Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek Hospicjum
22.02.2018 13:18 RZP 271.12.2018 Przebudowa ul.Bolesława Śmiałego w Głogowie - II etap
15.02.2018 13:34 RZP 271.11.2018 Wykonanie prac remontowych w ramach projektu „Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów”
15.02.2018 10:11 RZP.271.10.2018 Remont jezdni, chodnika oraz ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Neptuna w ramach zadania pn.: ”Ul. Neptuna II etap i III etap”.
13.02.2018 09:42 RZP.271.9.2018 Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa ul. Morcinka I i II etap”
08.02.2018 13:32 RZP.271.8.2018 Budowa odcinka drogi gminnej na dz. Nr 354 obręb XII Brzostów w Głogowie
08.02.2018 10:22 RZP.271.7.2018 Budowa drogi dojazdowej, chodnika i miejsc postojowych wraz z budową odwodnienia i oświetlenia w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej ul. Brzeska – I etap”
06.02.2018 09:47 RZP.271.6.2018 Przebudowa drogi łączącej ul. Budowlanych z H. Sienkiewicza w zakresie wymiany nawierzchni jezdni , skrzyżowań, miejsc postojowych, chodników, zjazdów, budowy nowych odcinków chodników i zjazdów wraz z remontem istniejącego placu przed garażami w ramach zadania pn.: „Łącznik ul. Budowlanych – ul. Sienkiewicza”
24.01.2018 12:46 RZP.271.4.2018 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, tablic z nazwami ulic oraz wykonanie aktywnych przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa
23.01.2018 13:49 RZP.271.2.3.2018 Letnie utrzymanie jezdni i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w latach 2018 – 2020
17.01.2018 13:50 RZP 271.3.2018 Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
08.01.2018 11:10 RZP.271.1.2018 Bieżące utrzymanie zieleni

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna