Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.06.2020 11:18 RZP 271.19.2020 Budowa dróg gminnych na oś. Piastów Śląskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia w ramach zadania pn. „Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich”.
23.06.2020 09:12 RZP.271.18.2020 Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
18.06.2020 11:30 RZP.271.17.2020 Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa - część I, II, III, IV, V, VI, VII
02.06.2020 09:47 RZP.271.16.2020 Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
04.05.2020 14:16 RZP 271.15.2020 Przebudowa drogi (ulicy Marii Konopnickiej) w Głogowie wraz z miejscami postojowymi, parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”.
20.04.2020 10:48 RZP 271.13.2020 „Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 17.800.000,00 zł”
01.04.2020 10:39 RZP 271.12.2020 „Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów”
26.03.2020 11:42 RZP.271.9.2020 Bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja drzew oraz wywóz odpadów z cmentarzy
04.03.2020 13:29 RZP.271.8.2020 Wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja podwórka w kwartale: Rynek, Grodzka, Garncarska, Słodowa w Głogowie”.
19.02.2020 13:48 RZP 271.7.2020 Roboty budowlano - montażowe w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury” – dokończenie zadania.
28.01.2020 09:36 RZP.271.1.2020 Bieżące utrzymanie zieleni – Sektor I i II oraz pielęgnacja drzew
27.01.2020 12:48 RZP.271.3.2020 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic z nazwami ulic na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa
27.01.2020 10:38 RZP.271.4.2020 Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego - dokumentacja
20.01.2020 10:27 RZP.271.2.2020 Rewitalizacja podwórka w kwartale: Rynek, Grodzka, Garncarska, Słodowa w Głogowie
14.11.2019 13:22 RZP.271.53.2019 Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego - dokumentacja
08.11.2019 13:25 RZP.271.52.2019 Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV przy ul. K. Wielkiego...
08.11.2019 13:01 RZP.271.51.2019 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic z nazwami ulic na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa
07.11.2019 09:45 RZP.271.49.2019 Wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja podwórka w kwartale: Rynek, Grodzka, Garncarska, Słodowa w Głogowie”.
05.11.2019 13:45 RZP.271.50.2019 Świadczenie usługi całodobowej obsługi monitoringu wizyjnego miasta Głogowa w roku 2020
28.10.2019 13:24 RZP 271.48.2019 Udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
17.10.2019 10:16 RZP.271.47.2019 Wykonanie robót budowlanych zabezpieczających i remontowych zabytkowego budynku dawnych fortyfikacji miejskich – blokhaus nr 2, przy ul. Piastowskiej, dz. nr 2/4 obr. 9 ”Żarków” m. Głogów, w ramach realizacji zadania pn. „Prace zabezpieczające i konserwatorskie blokhaus nr 2”
03.10.2019 13:45 RZP 271.45.2019 Budowa drogi ul. Rzemieślniczej w Głogowie – etap I w ramach realizacji zadania pn. „Osiedle Złota Podkowa”
02.10.2019 10:53 RZP.271.46.2019 Przebudowa chodników na ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego - droga wojewódzka nr 292 w Głogowie
20.09.2019 09:48 RZP.271.43.2019 Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV przy ul. K. Wielkiego...
10.09.2019 09:39 RZP.271.41.2019 Letnie utrzymanie jezdni i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w latach 2020 - 2023
04.09.2019 10:24 RZP.271.42.2019 Dostawa i montaż urządzeń w ramach zadania: "Podwórko bezieczne międzypokoleniowe z siłownia na świeżym powietrzu przy ul. Obrońców Pokoju
03.09.2019 14:10 RZP.271.40.2019 Wykonanie zadania pn. „Remont nawierzchni drogi wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej 16-22”
30.08.2019 11:01 Rzp 271.39.2019 Remonty cząstkowe dróg i chodników powiatowych i gminnych na terenie miasta Głogowa
30.08.2019 09:45 RZP.271.37.2019 Wykonanie robót budowlanych zabezpieczających i remontowych zabytkowego budynku dawnych fortyfikacji miejskich – blokhaus nr 2, przy ul. Piastowskiej, dz. nr 2/4 obr. 9 ”Żarków” m. Głogów, w ramach realizacji zadania pn. „Prace zabezpieczające i konserwatorskie blokhaus nr 2”
09.08.2019 09:45 RZP.271.36.2019 Remont zapleczy sanitarnych i gospodarczych segmentu DB1-A, DB1-B, B i D Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie w ramach realizacji zadania pn. „SP 3 – sanitariaty”

1 2 3 4 5 6 następna