Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.11.2019 13:22 RZP.271.53.2019 Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego - dokumentacja
08.11.2019 13:25 RZP.271.52.2019 Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV przy ul. K. Wielkiego...
08.11.2019 13:01 RZP.271.51.2019 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic z nazwami ulic na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa
07.11.2019 09:45 RZP.271.49.2019 Wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja podwórka w kwartale: Rynek, Grodzka, Garncarska, Słodowa w Głogowie”.
05.11.2019 13:45 RZP.271.50.2019 Świadczenie usługi całodobowej obsługi monitoringu wizyjnego miasta Głogowa w roku 2020
28.10.2019 13:24 RZP 271.48.2019 Udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
17.10.2019 10:16 RZP.271.47.2019 Wykonanie robót budowlanych zabezpieczających i remontowych zabytkowego budynku dawnych fortyfikacji miejskich – blokhaus nr 2, przy ul. Piastowskiej, dz. nr 2/4 obr. 9 ”Żarków” m. Głogów, w ramach realizacji zadania pn. „Prace zabezpieczające i konserwatorskie blokhaus nr 2”
03.10.2019 13:45 RZP 271.45.2019 Budowa drogi ul. Rzemieślniczej w Głogowie – etap I w ramach realizacji zadania pn. „Osiedle Złota Podkowa”
02.10.2019 10:53 RZP.271.46.2019 Przebudowa chodników na ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego - droga wojewódzka nr 292 w Głogowie
20.09.2019 09:48 RZP.271.43.2019 Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV przy ul. K. Wielkiego...
10.09.2019 09:39 RZP.271.41.2019 Letnie utrzymanie jezdni i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w latach 2020 - 2023
04.09.2019 10:24 RZP.271.42.2019 Dostawa i montaż urządzeń w ramach zadania: "Podwórko bezieczne międzypokoleniowe z siłownia na świeżym powietrzu przy ul. Obrońców Pokoju
03.09.2019 14:10 RZP.271.40.2019 Wykonanie zadania pn. „Remont nawierzchni drogi wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej 16-22”
30.08.2019 11:01 Rzp 271.39.2019 Remonty cząstkowe dróg i chodników powiatowych i gminnych na terenie miasta Głogowa
30.08.2019 09:45 RZP.271.37.2019 Wykonanie robót budowlanych zabezpieczających i remontowych zabytkowego budynku dawnych fortyfikacji miejskich – blokhaus nr 2, przy ul. Piastowskiej, dz. nr 2/4 obr. 9 ”Żarków” m. Głogów, w ramach realizacji zadania pn. „Prace zabezpieczające i konserwatorskie blokhaus nr 2”
09.08.2019 09:45 RZP.271.36.2019 Remont zapleczy sanitarnych i gospodarczych segmentu DB1-A, DB1-B, B i D Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie w ramach realizacji zadania pn. „SP 3 – sanitariaty”
02.08.2019 12:44 RZP 271.33.2019 „Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego, parkowego oraz sygnalizacji świetlnej będącej własnością Gminy Miejskiej Gło-gów w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym”
02.08.2019 12:42 RZP 271.32.2019 „Zimowe utrzymanie jezdni i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w latach 2019 -2022”
31.07.2019 12:06 RZP 271.35.2019 Dostawa i montaż urządzeń w ramach zadania: „Zagospodarowanie terenu zielonego w wykorzystaniem istniejącego mini placu zabaw na podwórko bezpieczne, aktywne, zadbane – międzypokoleniowe z siłownią na świeżym powietrzu, teren wokół ulic: Niedziałkowskiego/Strumykowa/Wita Stwosza w Głogowie
30.07.2019 14:36 RZP 271.34.2019 Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn Odbudowa budynku teatru
14.06.2019 12:07 RZP.271.30.2019 Remont zapleczy sanitarnych i gospodarczych segmentu DB1-A, DB1-B, B i D Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie w ramach realizacji zadania pn. „SP 3 – sanitariaty”
12.06.2019 13:08 RZP.271.29.2019 Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV przy ul. K. Wielkiego...
07.06.2019 15:26 RZP 271.27.2019 „Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 35.000.000,00 zł”
06.06.2019 13:46 RZP.271.28.2018 Budowa zatok parkindowych przy ul. Północnej w Głogowie w ramach realizacji zadania pn. "ul. Północna"
20.05.2019 13:28 RZP 271.25.2019 Dostawa wyposażenia do zadania o nazwie „Zakup interaktywnego systemu treningowego z oprzyrządowaniem ( mobilna wirtualna strzelnica sportowa )”.
17.05.2019 10:58 RZP.271.24.2019 Prowadzenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Głogowie przy ul. Żukowickiej 1a
30.04.2019 13:58 RZP.271.22.2019 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego do Urzędu Miejskiego w Głogowie
10.04.2019 14:14 RZP 271.17.2019 Odbiór ,zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Miasta Głogowa
01.03.2019 13:13 RZP 271.14.2019 Roboty budowlano-montażowe do wykonania w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Starowałowej pomiędzy Staromiejską a Rzeźniczą wraz z miejscami postojowymi oraz przebudowa ul. Świętojańskiej”.
22.02.2019 10:16 RZP.271.4.2019 Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych w sieci telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą central telefonicznych oraz aparatów telefonicznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Głogowie.

1 2 3 4 5 6 następna