Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.03.2019 13:13 RZP 271.14.2019 Roboty budowlano-montażowe do wykonania w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Starowałowej pomiędzy Staromiejską a Rzeźniczą wraz z miejscami postojowymi oraz przebudowa ul. Świętojańskiej”.
22.02.2019 10:16 RZP.271.4.2019 Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych w sieci telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą central telefonicznych oraz aparatów telefonicznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Głogowie.
21.02.2019 11:51 RZP.271.11.2019 Wykonanie zadania pn.: „Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Ratusza – II etap”
08.02.2019 09:50 RZP.271.10.2019 Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie przy ul. Moniuszki 4a, w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”
05.02.2019 10:33 RZP.271.9.2019 Dostawa aplikacji w ramach projektu „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych”
24.01.2019 14:49 RZP 271.5.2019 Dostawa pomocy dydaktycznych i aplikacji w ramach projektu„Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych
14.01.2019 11:06 RZP.271.2.2019 Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
03.01.2019 13:10 RZP 271.69.2018 Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
23.11.2018 13:17 RZP.271.66.2018 Remont drogi i chodników przy ulicy Głowackiego 4-4A oraz 4B-4C - działka 86 i remont drogi i chodników ul. Wojska Polskiego - działka nr 71/9 i 80
09.11.2018 14:19 RZP 271.65.2018 Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul.Krochmalnej w Głogowie
09.11.2018 13:36 RZP.271.64.2018 Świadczenie usługi całodobowej obsługi monitoringu wizyjnego miasta Głogowa w roku 2019
19.10.2018 15:18 Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Głogów
16.10.2018 09:10 RZP.271.62.2018 Wykonanie zadania pn.: „Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Ratusza – I etap”
10.10.2018 14:35 RZP.271.61.2018 Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
27.09.2018 08:34 RZP.271.59.2018 Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów - 4 postępowanie
18.09.2018 10:48 RZP.271.57.2018 Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
14.09.2018 14:10 RZP 271.56.2018 Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
14.09.2018 12:52 RZP.271.50.2018 Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie przy ul. Moniuszki 4a, w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”
14.09.2018 09:32 RZP.271.55.2018 Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów - ul. Obr. Pokoju i ul. Legnicka - IV postępowanie
13.09.2018 14:48 RZP.271.53.2018 Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
06.09.2018 13:53 RZP 271.52.2018 Budowa ulic na os. Stare Miasto w m. Głogów – ul. H.Kołłątaja (Etap 2) i ul. Długa (Etap 5-8) w ramach realizacji zadania pn.: „Infrastruktura na Starym Mieście”
31.08.2018 13:49 RZP 271.51.2018 „Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8 dz. ewid 583 obręb IX Żarków Miasto Głogów”
22.08.2018 14:33 RZP.271.48.2018 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Gen. W. Sikorskiego 19 w Głogowie
16.08.2018 09:21 RZP.271.46.2018 Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów - ul. Obr. Pokoju i ul. Legnicka- 2 postępowanie
13.08.2018 11:35 RZP.271.44.2018 Remont drogi ul. Listopadowej w Głogowie...
09.08.2018 14:13 RZP.271.45.2018 Wykonanie zadania pn.: „Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Ratusza – I etap”
08.08.2018 13:08 RZP.271.43.2018 Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów - 2 postępowanie
06.08.2018 12:58 RZP.271.41.2018 Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów - ul. Obr. Pokoju i ul. Legnicka
03.08.2018 10:44 RZP.271.42.2018 Wykonanie zadania pn. "Przebudowa ul. Morcinka I i II etap"
02.08.2018 10:36 RZP 271.39.2018 „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy budynku przy ul. Budowlanych 18-18G”

1 2 3 4 5 6 następna