Informacje nieudostępnione w biuletynie

­

Stosownie do art. 8 ust.4 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informujemy, że informacje publiczne, które nie są udostępnione w niniejszym Biuletynie, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głogowie, na wniosek zainteresowanego.

Złoż wniosek przez Internet >>