x 
Drukuj
Barbara Urbanowicz 30.03.2017 11:18

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 rok

­

Zarządzenie Nr  62/2017

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 29 marca 2017 r.

 

 

 

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), przedkładam:

 

§ 1.

 

Radzie Miejskiej w Głogowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół
w Legnicy:

  1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 r. stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
  2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 r. stanowiące załącznik Nr 2, 3 i 4 do Zarządzenia.
  3. Informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Głogów, stanowiącą załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Barbara Urbanowicz
Informację wytworzył:Anna Malica
Data na dokumencie:29.03.2017
Data publikacji:30.03.2017 11:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.03.2017 12:10 Zmieniono tytuł załącznika z "zał. nr 5 do Zarządzenia - wykonanie planów finansowych Muzeum za 2016 rok" na "zał. nr 4 do Zarządzenia - wykonanie planów finansowych Muzeum za 2016 rok" (Barbara Urbanowicz)
30.03.2017 12:08 Dodano załącznik "zał. nr 5 do zarządzenia - informacja o stanie mienia GMG na 31.12.2016 r." (Barbara Urbanowicz)
30.03.2017 12:08 Dodano załącznik "zał. nr 5 do Zarządzenia - wykonanie planów finansowych Muzeum za 2016 rok" (Barbara Urbanowicz)
30.03.2017 12:08 Dodano załącznik "zał. nr 3 do Zarządzenia - wykonanie planów finansowych MBP za 2016 rok" (Barbara Urbanowicz)
30.03.2017 12:08 Dodano załącznik "zał. nr 2 do Zarządzenia - wykonanie planów finansowych MOK za 2016 rok" (Barbara Urbanowicz)
30.03.2017 12:08 Dodano załącznik "zał. nr 1.13 - Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na 31.12.2016 r." (Barbara Urbanowicz)
30.03.2017 12:08 Dodano załącznik "zał. nr 1.12 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2016 r." (Barbara Urbanowicz)
30.03.2017 12:08 Dodano załącznik "zał. nr 1.11 - Wykonanie dochodów gromadzonych przez placówki oświatowe na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane na 31.12.2016 r." (Barbara Urbanowicz)
30.03.2017 12:08 Dodano załącznik "zał. nr 1.10 - Realizacja wydatków majątkowych na dzień 31.12.2016r." (Barbara Urbanowicz)
30.03.2017 11:18 Utworzenie dokumentu. (Barbara Urbanowicz)