Uchwała Nr XII/102/2003

­

U C H W A Ł A Nr XII/102 / 2003 

Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 17 października 2003 r. 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego – Wydział Pracy 
w Głogowie na kadencję 2004 - 2007 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) 
w związku z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Dokonuje się wyboru 25 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – Sądu Rejonowego w Głogowie. 

§ 2. 

Lista wybranych osób stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Patyk 


Załącznik do Uchwały Nr XII/102/2003 
Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 17.10.2003 roku 


Lista wybranych ławników do Sądu Rejonowego - Wydział Pracy w Głogowie 
na kadencję 2004 – 2007 

1. Bychowski Bolesław    
2. Czaja Albert       
3. Darowski Stanisław       
4. Dąbrowska Bożena       
5. Długosz Teresa       
6. Dzieło Edmund       
7. Januszewska Krystyna    
8. Januszkiewicz Zbigniew    
9. Jaśkowiec Barbara       
10. Jemioło Janusz       
11. Kachnowicz Piotr       
12. Karp Leon          
13. Kocwa Bolesław       
14. Kowalski Andrzej     
15. Krechowiec Antoni       
16. Kula Gabriela       
17. Łazarski Stanisław       
18. Łukawski Jan       
19. Musiałowski Lech       
20. Paderewski Andrzej    
21. Piotrowska Jadwiga     
22. Ptak Elżbieta       
23. Stachak Krystyna       
24. Staszak Zdzisława       
25. Stępień Jerzy       

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XII/102/2003
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2013 08:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.03.2014 12:28 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
22.07.2013 11:04 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
05.07.2013 08:55 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)