wersja do wydruku Jan Chitro 11.07.2013 08:54

U C H W A Ł A Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania i ustale

U C H W A Ł A      Nr  VI/29/2011

 

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 13 stycznia 2011 r.

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania  i ustalenia składu osobowego Komisji Społeczno-Samorządowej, Polityki Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Głogowie

 

 

    Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001  Nr 142,  poz. 1591  ze zmianami ) oraz § 14 ust.3 Statutu Miasta Głogowa uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.

 

Uzupełnia się skład osobowy Komisji Społeczno-Samorządowej, Polityki Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Głogowie o radnego Sławomira Majewskiego.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                        

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Koliński

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

 

 

           Radny Sławomir Majewski w dniu 29 grudnia 2010 r. złożył pisemny wniosek     o włączenie go do składu osobowego Komisji Społeczno - Samorządowej, Polityki Społecznej i Rodziny. Ponadto na sesji w dniu 28.12.2010 r. Rada ustaliła ilościowy skład komisji na 10 radnych. Aktualnie w skład Komisji wchodzi 9 radnych.                   

            W związku z powyższym zasadne i konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:U C H W A Ł A Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania i ustale
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2013 08:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
26.07.2013 09:03 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
11.07.2013 08:54 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)