U C H W A Ł A Nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Ekologii, Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Głogowie

U C H W A Ł A     Nr IV/18/2010
 
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
  
w sprawie        powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Ekologii, Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej  w Głogowie
  
              Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001  Nr 142,  poz. 1591  ze zmianami ) oraz § 14 ust.3 Statutu Miasta Głogowa uchwala się, co następuje: 
 
§ 1.
 
Powołuje się i ustala skład osobowy Komisji Ekologii, Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Głogowie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
                                                                                    

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Koliński
 
 
 
Załącznik  do uchwały 

Nr IV/18/2006                                                                        

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 28 grudnia 2010 r.

    

 

Skład Komisji  Ekologii, Zdrowia, Sportu i Turystyki
1.     Bochanysz Roman

2.     Dudkowiak Jarosław

3.     Gawron Jerzy

4.     Kędzia Cezary

5.     Andrzej Koliński

6.     Koszów Józef

7.     Marcinów Janina

8.     Zbigniew Sienkiewicz

9.     Karol Szczepaniak 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:U C H W A Ł A Nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Ekologii, Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Głogowie
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:10.07.2013 10:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:17.03.2014 10:34