U C H W A Ł A Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Społeczno-Samorządowej, Polityki Społecznej i Rodziny (...)

U C H W A Ł A      Nr  IV/16/2010
 
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
  
w sprawie  powołania  i ustalenia składu osobowego Komisji Społeczno-Samorządowej, Polityki Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Głogowie
  
              Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001  Nr 142,  poz. 1591  ze zmianami ) oraz § 14 ust.3 Statutu Miasta Głogowa uchwala się, co następuje: 
 
§ 1.
 
Powołuje się i ustala skład osobowy Komisji Społeczno-Samorządowej, Polityki Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Głogowie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
                                                                                    

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Koliński


Załącznik do Uchwały  Nr IV/16/2010                                                                                 
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
     
Skład Komisji Społeczno-Samorządowej, Polityki Społecznej
i Rodziny
1.     Dąbrowski Mirosław
2.     Drankiewicz Leszek
3.     Koszów  Józef
4.     Krechowiec Antoni
5.     Marcinów Janina
6.     Patyk Eugeniusz
7.     Pobol Radosław
8.     Rosińska Elżbieta
 9.  Szczepaniak Karol

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:U C H W A Ł A Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Społeczno-Samorządowej, Polityki Społecznej i Rodziny (...)
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:10.07.2013 10:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:17.03.2014 10:33