U C H W A Ł A Nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Głogowie

U C H W A Ł A      Nr  IV/15/2010
 
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
  
w sprawie        powołania i ustalenia składu osobowego Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej    w Głogowie
  
              Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001  Nr 142,  poz. 1591  ze zmianami ) oraz § 14 ust.3 Statutu Miasta Głogowa uchwala się, co następuje: 
 
§ 1.
 
Powołuje się  i ustala skład osobowy Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Głogowie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
                                                                                    

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Koliński
                                                                              Załącznik do    Uchwały Nr  IV/15/2010                                                                        

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia  28 grudnia 2010 r.

     

Skład Komisji do spraw Budżetu i Rozwoju Miasta

1.  Akielaszek Jerzy

2.  Bożek Przemysław 

3.  Czekańska – Smykalla   Bożena

4.  Dąbrowski  Mirosław

5.     Dudkowiak Jarosław

6.      Andrzej Koliński

7.      Milicz Anna

8.      Piechocki Janusz

9.      Pobol Radosław

10. Sienkiewicz Zbigniew

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:U C H W A Ł A Nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Głogowie
Podmiot udostępniający informację:Rynek 10
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:10.07.2013 10:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:17.03.2014 10:36